Библейски Учения
СЦАСД България
1.0 Varies with device
Приложението представя напълно достъпно някои от основните учения на Библията. Съдържанието е разбираемо и за хора, които не са християни или нямат почти никакви познания върху тази Свята книга. То дава базова представа за Божието Слово, върху която по-късно може да се надгражда чрез допълнително изучаване и изследване.

This Annex provides a readily accessible some of the basic teachings of the Bible. Content is understandable for people who are not Christians or have almost no knowledge of this Holy Book. It gives a basic idea of ​​the Word of God on which later can be upgraded by further study and research.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 - 4.4

...more ...less