Verkeerscode
Pegus-APPS
1.0 12.0mb

Gebruikers krijgen de gecoördineerde wetgeving en regelgeving inzake wegverkeer aangeboden.

Volgende rubrieken komen aan bod:

- Verkeer
- Technische eisen
- Rijbewijs
- Inschrijving van motorvoertuigen
- Verzekering
- Vervoer van goederen.

Wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door K.B. van 16 maart 1968.

Algemeen reglement van 1 december 1975 op de politie van het wegverkeer.

Koninklijk Besluit van 31 december 1953 houdende reglementering van de inschrijving van de motorvoertuigen en de aanhangwagens.

Alle andere wetten, koninklijke en ministeriële besluiten in verband met de politie over het wegverkeer.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less