Zoetwatervissen van Nederland
Naturalis Biodiversity Center
1.3 24.0mb
Deze gratis digitale gids Zoetwatervissen van Nederland maakt deel uit van een serie mobiele informatiesystemen voor het herkennen van soorten in de natuur. Ze zijn ontwikkeld door ETI BioInformatics in het kader van het EU KeyToNature project dat beoogt flora- en fauna-informatie snel en makkelijk toegankelijk te maken.

Deze e-guide bevat:
- Foto's en/of tekeningen van 42 inheemse soorten, plus 31 geïntroduceerde soorten
- Gegevens over uiterlijk, gelijkende soorten, verspreiding, leefwijze, voortplanting en wetgeving
- Een determinatiesleutel voor het identificeren van soorten
- Een alfabetische soortenlijst met zoekfunctie
- Aanvullingen van Stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek Nederland)
- Verspreidingskaarten
- Mogelijkheid om waarnemingen direct door te geven aan Waarneming.nl of Telmee.nl
- Gegevens over vangsten in Nederland

E-guides voor vogels, vlinders, reptielen en amfibieën en orchideeën zijn reeds beschikbaar. Meer titels zijn in voorbereiding.

Colofon:

Samenstelling: Tekla Boersma, Huub Veldhuijzen van Zanten, Frank Spikmans en Paul Klinkenberg (openingsscherm)
Fotografie: Frank Spikmans, Arthur de Bruin, Matthijs de Vos, Piet Spaans, Rik Doornberg, Jan Jacobs, Wim Rubers, Lodewijk Roelen, G.E.A. de Kinderen, Maarten Mandos, Frank Verhagen, Frans Komen, Peter Meininger, Stijn Schreven, Jeroen Brandjes, Noel Burkhead, Erik van Dijk, Willem Kleinstra, Joop Verbeeth, Jiry Bohdal, Jeroen Brand, George Chernilevsky, Daniel Döhne, William W. Hartley, Massimo Lorenzoni, Christian Maier, Alena Sediva, Dennis Smit, Jan van der Voort, Johnny de Zeeuw en Jan Zwaaneveld
Tekeningen: Andrea Toselli (Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia), Eleonora Fain (Dipartimento Scienze della Vita, Università di Trieste), N. Kondakov, A.A. Andreev, V.G. Averin, N.M. Lebedev, A.T. Vorob'ov, Ellen Edmonson, Hugh Chrisp, Robbie N. Cada, Timothy Knepp, P.J.P. Whitehead en Frank Spikmans
Programmering: Dennis Seijts, Stefano Martellos en Edwin van Spronsen
Initiatief: ETI BioInformatics

ETI BioInformatics is in 1990 opgericht door de Nederlandse overheid en UNESCO om brede toegang tot informatie op het gebied van de taxonomie en biodiversiteit te faciliteren. Zie http://www.eti.uva.nl

This e-guide Freshwater Fish Netherlands is part of a series of mobile systems for identifying species in nature. They have been developed by ETI BioInformatics under the EU KeyToNature project aims flora and fauna information quickly and easily accessible.

This app includes:
- Photographs and / or drawings of 42 native species, plus 31 introduced species
- Data on appearance, similar species, distribution, habitat, reproduction and legislation
- An identification key for the identification of species
- An alphabetical list of search
- Additions Foundation RAVON (Reptiles, Amphibians, Fish Research Netherlands)
- Distribution maps
- Ability to inform Waarneming.nl or Telmee.nl observations directly
- Data on catches in Netherlands

E-guides for birds, butterflies, reptiles and amphibians and orchids are already available. More titles are in preparation.

Imprint:

Composition: Tekla Boersma, Veldhuijzen Huub van Zanten, Frank Spik Mans and Paul Klinkenberg (opening screen)
Photography: Frank Spik Mans, Arthur Brown, Matthijs de Vos, Piet Spanish, Rik By Berg, Jan Jacobs, Wim Rubers, Louis Roelen, GEA Children, Maarten Mandos, Frank Verhagen, Komen French, Peter Meininger, Stijn Transcript, Jeroen Brandjes, Noel Burkhead, Erik van Dijk, William Klein Strasbourg, Joop Verbeeth, Jiry Bohdal, Jeroen Brand, George Chernilevsky, Daniel Dohne, William W. Hartley, Massimo Lorenzoni, Christian Maier, Alena Sediva, Dennis Smith, John van der Voort, Johnny de Zeeuw and Jan Zwaaneveld
Drawings: Andrea Toselli (Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia), Eleonora Fain (Dipartimento Scienze della Vita, Università di Trieste), N. Kondakov, AA Andreev, V.G. Averin, P.M. Lebedev, AT Vorob'ov, Ellen Edmonson, Hugh Chrisp, Robbie N. Cada, Timothy Knepp, PJP Whitehead and Frank Spik Mans
Programming: Dennis Seijts, Stefano Martellos and Edwin van Spronsen
Initiative: ETI BioInformatics

ETI BioInformatics was founded in 1990 by the Dutch government and UNESCO to facilitate. Broad access to information in the field of taxonomy and biodiversity See http://www.eti.uva.nl

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less