อริยสัจ เพื่อความพ้นทุกข์
Pixel Perfex
1.03 Varies with device
จากหนังสือ อริยสัจ เพื่อความพ้นทุกข์ จากพระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สู่รูปแบบของแอปพลิเคชัน E-book

รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของ "หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช" ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับ "อริยสัจ เพื่อความพ้นทุกข์" โดยอธิบายอริยสัจในด้านการนำไปปฏิบัติที่เข้าใจง่าย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ความสงบภายในจิตใจ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบสบายตา ให้ข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

แอปพลิเคชัน/หนังสือเล่มอื่นของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

- แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา (พร้อมภาพยนตร์แอนิเมชั่น)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixelperfex.VipassanaMeditationFree

- Buddhism and Mindfulness Meditation
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixelperfex.VipassanaMeditationEng2

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/DhammaApps

From the Four Noble Truths to his misery. From preaching Pastor Cho exultation Spa Offers Chฺ the form of apps E-book.

Collect principles subtitles "My joy Spa Offers Chฺ Cho" with the "Four Noble Truths to his misery," Noble explained by the implementation of simplification. Where are the way to happiness. Peace of mind Conveyed by the language is easy to read Visual comfort Commentaries range Which can be applied in everyday life as well.

Apple Apps / Other books of. Pastor Cho exultation Spa Offers Chฺ.

- The practice of Buddhism. (With film animation).
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixelperfex.VipassanaMeditationFree

- Buddhism and Mindfulness Meditation
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixelperfex.VipassanaMeditationEng2

More details https://www.facebook.com/DhammaApps

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less