Người Cũ Còn Thương
HipStore Team ltd
1.0 Varies with device
Cho những người từng làm chúng ta đau...
Đời ai cũng có một người cũ
Và cũng thành người cũ của một ai...

Content rating: Mature 17+Sexual Content, Nudity, Crude Humor

Requires OS: 3.2 and up

...more ...less