บทละครเรื่องพระสมุท
Thanakorn Papan
1.0 5.1mb

บทละครเรื่องพระสมุท
ข้อมูลเบื้องต้น

พระบวรราชนิพนธ์: กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
บทประพันธ์
ช้าปี่
๏ เมื่อนั้น พระสมุทสิริย์วงศ์รังสรรค์
ยับยั้งอยู่ยังตำหนักจันทน์ ในนันทอุทยานขุนยักษ์
สถิตเหนือแท่นสุวรรณบรรจง คำนึงองค์มเหสีมีศักดิ์
วิบากกรรมจำร้างนิราศรัก เพราะอียักขินีกาลีไพร
ฯ ๔ คำ ฯ
อ่านต่อ...
*ยังไม่ได้เพิ่มเสียงประกอบ

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less