Kodeks pracy
Premium Software
3.1 1.7mb
Aplikacja Kodeks pracy (prawo pracy) to wygodny dostęp do pełnej treści ustawy kodeks pracy bezpośrednio w Twoim telefonie lub tablecie.

Aplikacja jest nieocenioną pomocą w pracy kadrowców, prawników, właścicieli firm, studentów, a także pracowników i osób szukających pracy. Jest bardzo czytelna i łatwa w obsłudze.

Funkcjonalność aplikacji Kodeks pracy:
- pełna treść ustawy kodeks pracy w trybie off-line,
- czytelność i łatwość obsługi,
- prawo pracy w języku polskim,

Dodatkowa funkcjonalność po wykupieniu subskrypcji:
- brak reklam,
- intuicyjna wyszukiwarka umożliwiająca wyszukiwanie po numerze artykułu lub frazie,
- możliwość wyświetlania zakładek.

W razie uwag, ewentualnych błędów prosimy o kontakt:
premium.software.android@gmail.com

Application of the Labour Code (labor law) is a convenient access to the full content of the Labour Code directly on your phone or tablet.

The application is an invaluable aid in job kadrowców, lawyers, business owners, students, as well as employees and jobseekers. It is very clear and easy to use.

Application functionality Labour Code:
- Full text of the Labour Code in off-line mode.
- Readability and ease of use.
- The right to work in Polish,

Additional functionality to subscribe:
- No advertising,
- Intuitive search engine that lets you search the article number or phrase,
- The ability to display bookmarks.

If you have comments, errors, please contact:
premium.software.android@gmail.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less