Kodeks wykroczeń i prawo karne
Premium Software
2.1 1.6mb
Aplikacja Kodeks wykroczeń (prawo karne) to wygodny dostęp do pełnej treści ustawy kodeks wykroczeń bezpośrednio w Twoim telefonie lub tablecie.

Aplikacja jest nieocenioną pomocą w pracy prawników, radców prawnych, sędziów, studentów prawa. Jest bardzo czytelna i łatwa w obsłudze.


Funkcjonalność aplikacji Kodeks wykroczeń:
• pełna treść ustawy kodeks wykroczeń w trybie off-line,
• czytelność i łatwość obsługi,
• aplikacja w języku polskim,


Dodatkowa funkcjonalność po wykupieniu subskrypcji:
• brak reklam,
• intuicyjna wyszukiwarka umożliwiająca wyszukiwanie po numerze artykułu lub frazie,
• możliwość wyświetlania zakładek.


Kontakt i pomoc:
W razie uwag, ewentualnych błędów prosimy o kontakt: premium.software.android@gmail.com

Application Code offenses (criminal law) gives convenient access to full the content of the law code of offenses directly on your phone or tablet.

The application is an invaluable aid in the work of lawyers, solicitors, judges, law students. It is very clear and easy to use.


Application functionality Code offenses:
• full text of the Law Code offenses in off-line mode.
• readability and ease of use.
• application in Polish,


Additional functionality to subscribe:
• no advertising,
• intuitive search engine that lets you search the article number or phrase,
• the ability to display bookmarks.


Contact & Support:
If you have comments, errors, please contact: premium.software.android@gmail.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less