Prawo budowlane
Premium Software
3.1 Varies with device
Aplikacja Prawo budowlane to wygodny dostęp do pełnej treści ustawy prawo budowlane (przepisy budowlane) bezpośrednio w Twoim telefonie lub tablecie.

Aplikacja jest nieocenioną pomocą dla każdej osoby pracującej w branży budowlanej, a także dla osób budujących lub planujący budowę nieruchomości, dzięki aplikacji poznasz polskie przepisy prawa budowlanego.

Funkcjonalność aplikacji Prawo budowlane:
- pełna treść ustawy prawo budowlane w trybie off-line,
- intuicyjna wyszukiwarka umożliwiająca wyszukiwanie po numerze artykułu lub frazie,
- czytelność i łatwość obsługi,
- możliwość tworzenia zakładek.

Dodatkowa funkcjonalność po wykupieniu subskrypcji:
- brak reklam,
- intuicyjna wyszukiwarka umożliwiająca wyszukiwanie po numerze artykułu lub frazie,
- możliwość wyświetlania zakładek.

W razie uwag, ewentualnych błędów prosimy o kontakt:
premium.software.android@gmail.com

Application of Construction Law gives convenient access to the full contents of Law Building (building codes) directly on your phone or tablet.

The application is an invaluable aid for anyone working in the construction industry, as well as for building or planning to build the property, through the application know Polish Construction Law.

Application functionality Construction Law:
- Full text of the Law Building in off-line mode.
- Intuitive search engine that lets you search the article number or phrase,
- Readability and ease of use.
- The ability to create bookmarks.

Additional functionality to subscribe:
- No advertising,
- Intuitive search engine that lets you search the article number or phrase,
- The ability to display bookmarks.

If you have comments, errors, please contact:
premium.software.android@gmail.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less