NatuurLink
KNNV Uitgeverij
2.0.9 Varies with device
Haal de natuur nu ook digitaal in huis!
Met de gratis app NatuurLink, de digitale kiosk van de KNNV Uitgeverij. Download deze app gratis en krijg toegang tot onze digitale collectie natuurgidsen, natuur app’s en het magazine Natura.

KNNV Uitgeverij is dé uitgever op het gebied van natuur in Nederland. Je vindt bij ons alles over flora & fauna, natuurbeleving, onderzoek & natuurbeheer.

Met Natuurlink haal je jouw favoriete natuuronderwerpen direct in huis: op je tablet, mobiele telefoon en pc. Hoe werkt deze natuur app? Download NatuurLink gratis en bekijk ons digitale assortiment. Koop en download je favoriete titels. Op elk moment offline te lezen op je computer, tablet of smartphone.

Deze kiosk is nu gevuld met zes digitale praktijkgidsen voor natuurbeheer. Daarna volgen titels uit de serie ‘Vogels van Nederland’ en de populaire veldgidsen.

NatuurLink. Alle functies en voordelen op een rij …
• Bekijk alle digitale natuurboeken en het e-magazine Natura in deze kiosk
• Met extra beeld, geluid en video
• Gratis inkijkexemplaren
• Koop en lees je favoriete onderwerp offline
• Op elk gewenst moment op je computer, iPad of iPhone
• Makkelijk te bedienen, prettig design en topinformatie
• Pas de lettergrootte aan voor een persoonlijke leeservaring
• Markeer favoriete pagina's
• Doorzoek in een keer alle gedownloade titels
• Regelmatige updates
• Synchroniseer je bibliotheek met je telefoon of tablet
• Deel je leeservaring op Facebook, Twitter en LinkedIn
• Lees Natura digitaal, het KNNV natuurmagazine, gratis voor leden

Download nu gratis de app NatuurLink!
Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/knnvuitgeverij

We werken intensief aan nieuwe functies voor deze app en zijn blij met jouw suggesties en ideeën. Geef deze door via apps@knnvuitgeverij.nl.

www.knnvuitgeverij.nl
Je vindt bij ons de mooiste natuurboeken over planten en dieren, vogels, insecten, zoogdieren, vlinders, libellen, amfibieën & reptielen, ecologie, onderzoek, natuurbeheer, landschapsbeheer, natuurgebieden, landschappen, natuurbeleving, natuuronderwijs, kind & natuur, tuinieren, natuurfotografie en reizen!

Bring nature also now digitally in the house!
With the free app Nature Link, digital kiosk KNNV Publishing. Download this app for free and get access to our digital collection nature guides, nature and the app's magazine Natura.

KNNV Publishing is the publisher in the field of nature in the Netherlands. You can find us all about flora and fauna, nature experiences, research and conservation.

With Natural Link Get your favorite nature topics directly in your home: on your tablet, mobile phone and PC. How does this app nature? Download Link Free Nature and see our digital catalog. Buy and download your favorite titles. Read on your computer, tablet or smartphone at any time. Offline

This kiosk is now filled with six digital practice guides for nature. Followed by titles from the series "Birds of the Netherlands' and the popular field guides.

Nature Link. All the features and advantages ...
• View all digital nature books and e-magazine Natura in this kiosk
• With additional image, sound and video
• Free viewing copies
• Buy and read your favorite topics offline
• At any time on your computer, iPad or iPhone
• Easy to use, nice design and topinformatie
• Adjust the font for a personal reading experience
• Mark favorite pages
• Search all at once downloaded titles
• Regular updates
• Sync your library with your phone or tablet
• Share your reading experience on Facebook, Twitter and LinkedIn
• Read Natura digital, KNNV nature magazine, free for members

Download the free app Nature Link!
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/knnvuitgeverij

We work on new features for this app and welcome your suggestions and ideas. Give them through apps@knnvuitgeverij.nl.

www.knnvuitgeverij.nl
We've got the best nature books about plants and animals, birds, insects, mammals, butterflies, dragonflies, amphibians and reptiles, ecology, research, nature, landscape, nature, landscapes, nature experience, nature education, kids and nature, gardening, nature photography and travel!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less