Bdict - Từ điển kinh tế
QH Solution
1.2 Varies with device
Bdict - Từ điển về thuật ngữ kinh tế (Tu dien thuat ngu kinh te). Phần mềm cung cấp các chức năng sau:

+ Hơn gần 4000 từ ngữ chuyên ngành liên quan đến thuật ngữ tài chính kinh tế gồm 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.
+ Đầy đủ hệ thống tiền tệ của các quốc giá trên thế giới bao gồm mã ký hiệu và mã tiền tệ.
+ Các từ ngữ về thuật ngữ được chú thích rõ ràng và đầy đủ.

Nếu ứng dụng Bdict - Tu dien kinh te có vấn đề về lỗi hoặc lỗi chính tả về từ ngữ, mọi người xin vui lòng gửi mail về địa chỉ: qhsolutionvn@gmail.com. Xin cám ơn mọi người.

Bdict - dictionary of economic terms (Tu dien economic terms). The software provides the following functions:

+ More than 4,000 specialized terms related to financial and economic terms includes 2 languages: Vietnamese and English.
+ Full system of national currencies in the world price includes code symbol and currency codes.
+ The words about terminology clearly annotated and comprehensive.

If applications Bdict - Tu dien economic problems or spelling errors in words, everyone please send mail to: qhsolutionvn@gmail.com. Thank you everyone.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less