Quran Audio (Bahasa Malayu)
Amal Makruf Apps
1.9 Varies with device
Quran Audio Android (Bahasa Malayu) adalah aplikasi audio islam, yang direka untuk semua umat Islam untuk mendengar ayat-ayat Al Auran Kareem. Ia adalah sumber anda mendengar bacaan berkualiti tinggi Al-Quran.

Ini app Quran Audio Android adalah untuk semua orang Islam dan juga bukan Islam (bukan orang yang beriman). Ianya adalah bacaan surah surah dari Quran / Koran / Al- Quran.


# Mendengar ayat-ayat quran melalui audio. Quran Audio Android (Bahasa Malayu) ini mempunyai dua
ciri - hanya satu pusingan dan satu lagi melalui audio tanpa henti (loping).

# Menggunakan loping yang memperdengarkan bacaan al-quran tanpa henti.

# Main, Rehat, Berhenti, dengan satu sentuhan main navigasi bar yang mudah.

# Mudah pergi ke mana-mana surah quran di dalam Quran Audio Android (Bahasa Malayu).

# Cara terbaik dan paling mudah untuk melayari Al-Quran suci melalui audio.


Kami telah memisahkan ayat ayat quran agar memudahkan pendengar mendengar bacaab bacaan ayat ayat al-quran ini.

Ayat-ayat ini dalam Android Audio Al-Quran (Bahasa Malayu):

1. Surah Al-Fatihah
2. Surah Al-Baqarah
3. Surah Al-i'Imran
4. Surah An-Nisaa
5. Surah Al-Maidah
6. Surah Al-An'am
7. Surah Al-A'raf
8. Surah Al-Anfal
9. Surah At-Tauba
10. Surah Yunus
11. Surah Hud
12. Surah Yusuf
13 Surah Ar-Ra'd
14 Surah Ibrahim
15 Surah Al-Hijr
16 Surah An-Nahl
17 Surah Al-Israa
18 Surah Al-Kahf
19 Surah Maryam
20 Surah Ta-ha
21 Surah Al-Anbiyaa
22 Surah Al-Hajj
23 Surah Al-Muminun
24 Surah An-Nur
25 Surah Al-Furqan
26 Surah Ash-Shu'araa
27 Surah An-Naml
28 Surah Al-Qasas
29 Surah Al-Ankabut
30 Surah Ar-Rum
31 Surah Luqman
32. Surah As-Sajda
33. Surah Al-Ahzab
34. Surah Saba
35 Surah Fatir
36. Surah Ya-Sin
37. Surah As-Saffat
38. Surah Sad
39. Surah Az-Zumar
40 Surah Al-Mu'min
41. Surah Ha-Mim
42. Surah Ash-Shura
43. Surah Az-Zukhruf
44. Surah Ad-Dukhan
45. Surah Al-Jathiya
46. Surah Al-Ahqaf
47. Surah Muhammad
48. Surah Al-Fat-h
49 Surah Al-Hujurat
50 Surah Qaaf
51. Surah Az-Zariyat
52. Surah At-Tur
53. Surah An-Najm
54. Surah Al-Qamar
55 Surah Ar-Rahman
56. Surah Al-Waaqi'ah
57. Surah Al-Hadid
58. Surah Al-Mujadila
59. Surah Al-Hasyr
60 Surah Al-Mumtahana
61. Surah As-Saff
62 Surah Al-Jumu'a
63 Surah Al-Munafiqun
64. Surah At-Tagabun
65 Surah At-Talaq
66. Surah At-Tahrim
67. Surah Al-Mulk
68. Surah Al-Qalam
69. Surah Al-Haqqa
70 Surah Al-Ma'arij
71. Surah Nuh
72. Surah Al-Jinn
73. Surah Al-Muzzammil
74. Surah Al-Muddathth
75 Surah Al-Qiyamat
76. Surah Ad-Dahr
77. Surah Al-Mursalaat
78. Surah An-Nabaa
79. Surah An-Nazi'at
80 Surah Abasa
81. Surah At-Takwir
82. Surah Al-Infitar
83. Surah Al-Mutaffife
84. Surah Al-Inshiqaq
85 Surah Al-Buruj
86. Surah At-Tariq
87. Surah Al-A'la
88. Surah Al-Gashiya
89. Surah Al-Fajr
90 Surah Al-Balad
91. Surah Ash-Shams
92. Surah Al-Lail
93. Surah Adh-Dhuha
94. Surah Al-Sharh
95. Surah At-Tin
96. Surah Al-Alaq
97. Surah Al-Qadr
98. Surah Al-Baiyina
99. Surah Al-Zalzalah
100 Surah Al-Adiyat
101 Surah Al-Qari'a
102.Surah At-Takathur
103 Surah Al-Asr
104.Surah Al-Humaza
105 Surah Al-Fil
106.Surah Quraisy
107.Surah Al-Maa'uun
108.Surah Al-Kauthar
109 Surah Al-Kafirun
110 Surah An-Nasr
111.Surah Al-Lahab
112 Surah Al-Ikhlas
113 Surah Al-Falaq
114 Surah Al-Nas

Muat turun sekarang Quran Audio Android (Bahasa Malayu)sementara masih percuma.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less