ואכלת ושבעת
Janer
1.2 Varies with device
אפליקציה של הספר הנפוץ "ואכלת ושבעת".
תוכן הספר:
מבוא מהו דין, ומהי חומרא ומתי יש לאחוז בזה או בזו
פרק א תמונת מצב - עולם הכשרות בעידן המודרני
פרק ב דגים
פרק ג החלב ומוצריו
פרק ד הבשר ומוצריו
פרק ה תערובת בשר וחלב והשלכותיה
פרק ו הכשרת כלים והשימוש באביזרי המטבח
פרק ז טבילת כלים
פרק ח מאכלים המיוצרים על ידי גוי - חלב וגבינה, לחם, תבשילים ויינות
פרק ט מצוות התלויות בארץ - מזון מן הצומח
פרק י זהירות מחרקים בדברי המזון
פרק יא כשרות תוספי המזון
פרק יב אכילה מחוץ לבית
פרק יג מה אוכלים בחו''ל
פרק יד ניהול המטבח בשבת וביום טוב
פרק טו פסח
פרק טז דברים האסורים מפני הסכנה
הערות הרב יעקב אריאל לספר
רשימת ספרים הנזכרים בספר
מפתח

Application of the popular, "and eat and be satisfied."
Book contents:
Introduction What is the law, and what is the stringency and when to hold it or other
Section A snapshot - the world training in modern times
Chapter Two Fish
Chapter III milk and dairy products
Section D of meat and dairy products
Chapter meat and milk mixture and its
Chapter VI Training Tools and use of kitchen toys
Chapter Seven baptism Tools
Chapter Eight foods produced by a non-Jew - milk and cheese, bread, stews and wines
Chapter IX dependent commandments country - Plant Food
Chapter words of caution food insects
Chapter K Kosher food supplements
Chapter XII of eating away from home
Chapter XIII what eating abroad
Kitchen management wrist on Saturday and good
Chapter O Passover
Chapter P forbidden things against the danger
Comments Rabbi Yaakov Ariel tell
List of books mentioned in
Key

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less