Game online - Truyện tình 5...
RA!N
1.0.2 Varies with device
[Truyện VOZ] GAME ONLINE - TRUYỆN TÌNH 5 NĂM TRƯỚC
GIỚI THIỆU
"Truyện xuất phát từ một topic trên diễn đàn VOZ, thu hút hơn 1200 lượt comment, 120 trang với đánh giá trung bình 4.85/5 điểm.
Truyện viết về một cuộc tình từ thế giới ảo bước ra thế giới thật.
Liệu lằn ranh giữa ảo và thật có thể xóa nhòa?
Liệu tình yêu sẽ mãi vững bền?
Hãy cùng đọc và cảm nhận..."

TÍNH NĂNG
- Phông chữ và 2 chế độ đọc (ban đêm/ban ngày) phù hợp với việc đọc sách.
- Chọn chương bằng menu hoặc nút chuyển chương.
- Hỗ trợ thay đổi độ sáng màn hình và kích thước phông chữ.
- Chế độ đọc sách toàn màn hình tối ưu cho việc đọc sách.
- Tùy chọn ẩn hiện thanh trạng thái, giúp tăng không gian đọc sách.
- Tự động đánh dấu chương sách đang đọc.
- Tủ sách giúp mở nhanh các sách/ứng dụng đã cài đặt hoặc cài đặt thêm ứng dụng mới.
- Hỗ trợ cập nhật sách trực tiếp từ trong ứng dụng.
- Cung cấp đầy đủ thông tin về sách, tác giả, ứng dụng và hướng dẫn.
THÔNG TIN
- Trạng thái: Đã hoàn thành
- Phiên bản: 1.0.2
- Android: 2.3 Gingerbread trở lên

[Story VOZ] GAMES ONLINE - 5 YEARS BEFORE THE STORIES
ABOUT
"story comes from a topic on the VOZ forums, comment attracted over 1200 views, 120 pages with average rating 4.85 / 5 points.
Write about a love story from the virtual world to the real world steps.
Is the line between the virtual and the real could erase?
Will be forever lasting love?
Please read and feel the same ... "
FEATURES
 - Font and second reading mode (night / day) suitable for reading.
 - Select a chapter by chapter menu or switch.
 - Support change the screen brightness and font size.
 - Full screen reading mode optimal for reading.
 - Optional status bar is hidden, to help increase reading space.
 - Automatically marks chapters are read.
 - Quick open bookcase help books / installed apps or install new apps.
 - Support for updated books directly from within the application.
 - Provide sufficient information about books, authors, and application instructions.
INFORMATION
 - Status: Completed
 - Version: 1.0.2
 - Android 2.3 Gingerbread or higher

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less