Xin lỗi em chỉ là con đĩ
RA!N
1.0.2 Varies with device
XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨCHÚ Ý: Truyện có một số yếu tố không phù hợp với trẻ em, vui lòng không đọc truyện nếu bạn dưới 18 tuổi.
GIỚI THIỆU
"Đây không phải là cuốn tiểu thuyết dâm loạn, đây chỉ là một câu chuyện xúc động lòng người sâu sắc, cuốn sách nói về cái đẹp, và bày tỏ về nỗi đau, của Hạ Âu một cô gái mang tiếng là đĩ và người bạn trai Tiểu Hà Bân. Những trắc trở trong đời cô thuật lại một chuyện tình đau xót.
Truyện được đăng tải lần đầu trên mạng book.mop đã được hàng chục triệu độc giả người Hoa bình chọn là tác phẩm kinh điển mới của dòng văn học mạng của thế hệ người viết mới. Bản dịch này theo đúng nguyên tắc ngắn gọn và chân thực so với bản sửa chữa trong lần in đầu của truyện năm 2005.
Lời tựa: “Nếu em là một cô gái trinh, tôi sẽ cưới em làm vợ; nhưng xin lỗi, em chỉ là một con đĩ”
Bản dịch bởi nhà văn Trang Hạ"

TÍNH NĂNG
- Phông chữ và 2 chế độ đọc (ban đêm/ban ngày) phù hợp với việc đọc sách.
- Chọn chương bằng menu hoặc nút chuyển chương.
- Hỗ trợ thay đổi độ sáng màn hình và kích thước phông chữ.
- Chế độ đọc sách toàn màn hình tối ưu cho việc đọc sách.
- Tùy chọn ẩn hiện thanh trạng thái, giúp tăng không gian đọc sách.
- Tự động đánh dấu chương sách đang đọc.
- Tủ sách giúp mở nhanh các sách/ứng dụng đã cài đặt hoặc cài đặt thêm ứng dụng mới.
- Hỗ trợ cập nhật sách trực tiếp từ trong ứng dụng.
- Cung cấp đầy đủ thông tin về sách, tác giả, ứng dụng và hướng dẫn.
THÔNG TIN
- Trạng thái: Đã hoàn thành
- Phiên bản: 1.0.2
- Android: 2.3 Gingerbread trở lên

Sorry IS whoreNOTE: story has some elements not suitable for children, please do not read if your story under 18.
ABOUT
"This is not a novel sexual immorality, this is a story deeply touched his heart, the book talks about beauty, and expression of pain, House of Europe's reputation as a girl Sub slut and her boyfriend, dear. obstacles in life that she narrated a poignant love story.
Story first posted online book.mop were tens of millions of Chinese readers voted the new classics of literary writers network of new generation. This translation brief in accordance with the principles and authentic than the repair of the story in the first time in 2005.
Preface: "If you are a virgin girl, I will marry you as his wife; but sorry, I'm just a whore "
Translated by writers Ha Trang "
FEATURES
 - Font and second reading mode (night / day) suitable for reading.
 - Select a chapter by chapter menu or switch.
 - Support change the screen brightness and font size.
 - Full screen reading mode optimal for reading.
 - Optional status bar is hidden, to help increase reading space.
 - Automatically marks chapters are read.
 - Quick open bookcase help books / installed apps or install new apps.
 - Support for updated books directly from within the application.
 - Provide sufficient information about books, authors, and application instructions.
INFORMATION
 - Status: Completed
 - Version: 1.0.2
 - Android 2.3 Gingerbread or higher

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less