שיר השירים
miki franko
3.0 Varies with device
מגילת שיר השירים נכתבה, על פי המסורת, בידי שלמה המלך.
מגילת שיר השירים כתובה בצורה פיוטית, וחכמנו ראו בה מעין סמל לקשר האהבה בין כנסת ישראל המשולה לכלה, לבין בורא העולם המשול לחתן.
בשל עומקה ויופיה של יצירת מופת זו שכתב שלמה המלך, זכתה היא שרבי עקיבא אמר עליה:
"שאין כל העולם כלו כדאי - כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קדש קדשים"
(משנה, מסכת ידיים, ג', ה')


באפליקצית שיר השירים ניתן להאזין לקריאת שיר השירים בנוסח יהודי מרוקו, תוך צפיה בטקסט עם הטעמים.
אין צורך בחיבור לאינטרנט בעת השימוש באפליקציה.
תמיכה במסך רחב: סיבוב המכשיר יציג את הווידאו על כל המסך.
שיתוף: אפשר לשתף את האפליקציה עם חבר.

אנו מאחלים לכם האזנה נעימה ולימוד פורה.

Song of Songs was written, according to tradition, by King Solomon.
Song of Songs written poetically, and sages see it as a symbol of the love bond between the Israeli Knesset, comparable to the bride, and the groom paid to the Creator.
Due to the depth and beauty of this masterpiece written by Solomon, she won her Rabbi Akiva said:
"Entire world in no better - it is now possible to Song of Solomon Israel, all the Holy Scriptures, and the Song of Songs Holy of Holies"
(Mishnah, Tractate hands, Tuesday, Thursday)


App, thanks to the Song of Songs You can listen to reading the Song of Songs version of the Jews of Morocco, while viewing the text with the flavors.
No internet connection is required when using the application.
Widescreen support: Rotate the device will display the full screen video.
Sharing: you can share the app with a friend.

We wish you a pleasant listening and learning productive.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less