Ramazan Azığı
Arzusu Cennet Olanlar
1.0 Varies with device
İbrahim Gadban dan Ramazan Ayı İle Alakalı Özel Bir Eser
Ramazan Azığı

Ey Ramazan’a erişen ve bu rahmet ayına ömrü kifâyet eden kardeşim! Unutma ki, Allah seni bu aya eriştirmek ve bu ayın rahmet rüzgârlarını teneffüs ettirmekle sana büyük bir lütufta bulunmuştur.
Neden mi?
Çünkü geçen sene bu ayı idrâk eden nice kul, şimdi top-rak altında, bilmem hangi kabirde amelleri ile baş başa! Onla-rın ömrü bu senenin rahmetine erişmeye kifâyet etmedi; yeti-şemediler bu bağış ayına! İşte Allah seni bu aya ulaştırarak sana iyilikte bulundu. Sakın ha O’nun bu iyiliğine kötülükle karşılık verme!
O, seni bu aya eriştirmek sureti ile sana bir kere daha tevbe kapısını açtı. Haydi, gir o kapıdan! Sonuna kadar açıl-mış o mübarek kapıyı kapatma! Yoksa dışarıda kalanlardan olursun!
Ey kalbi Tevhid’in nuru ile aydınlanmış muvahhid!
Geçen Ramazan’dan bu yana kalplerimiz günahların leke-leriyle paslandı, kir tuttu. Tevhidimizle onları şirk ve küfrün pisliklerinden arındırdığımız gibi, şimdi de gel, tevbelerimizle onları günahın ve isyanın kirlerinden arındıralım. Yeniden onları cilalayıp parlatalım. Tevhid’in aydınlığı ile şirkin karan-lıklarından kurtardığımız gibi, tevbenin nuru ile de günahın zifiri zulmetinden kurtarıp âzade edelim onları.
“O (Allah), kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.” (Şûrâ, 25)
“Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, pey-gamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar.” (Tahrîm, 8)
Selef’in büyüklerinden birisi olan Hasan-ı Basrî’nin de dediği gibi, arınan kalpler Kur’ân’ı daha iyi anlar, daha iyi kavrarlar; Allah’ın kelamını anlamaya doymazlar. Eğer sen de Allah’ın kelamını daha iyi anlamak istiyorsan kalbini her türlü kötülükten; hasetten, kibirden, gururdan, kinden, nefretten, çekememezlikten, kasvetten… arındır, temizle. Bak o zaman Kur’ân ile olan ilişkin nasıl olacak!

arzusucennetolanlar.com
ibrahimgadban.com

İbrahim Gadban dan Ramazan Azığı Eseri Uygulama Olarak Sizlerle

Ibrahim Ramadan Gadb from the database relating to the Special One Author
Ramadan in grub

O Ramadan, the month of mercy to those who access and competence that life bro! Remember, you God to the final end of this month and this month the mercy of the winds, but you inhale the move has been a great favor.
Why?
Because nice servant who realizes this month last year, now under the top-rake, I do not know what head to head with deeds in the grave! She-ra's life with this year's mercy did not sufficiency to access; yeti-evil could donate it to the month! Here you returning the favor of God you found this month. Do not repay anyone evil for His kindness to the cave!
He is with you by the final end of this month I once again opened the door of repentance. Come on, get that door! Open-tion until the end of the holy closing the door! Or you'll be left out of!
My heart, enlightened by the light of Tawhid muvahhid!
Since last Ramadan with our hearts of sin rusty smudges, dirt kept. Of shirk and kufr purify them with the scum of monotheism, as we come now, our repentance of sin and rebellion of dirt arındıral let them. I parlatal polishing them again. Tawheed and Shirk of the bright-ness of the land as we recover from the repentance of the pitch with the light from the darkness of sin, let them in to rescue azam.
"He (God), who accepts repentance from His servants, and forgiving wickedness is knowing what you're doing." (Praise, 25)
"O ye who believe! Repent to Allah sincerely. Hopefully, your Lord is your evil deeds, the prophet and the Day that Allah will not embarrass you who believe with him, to admit them into Gardens with rivers flowing through them. "(Drive, 8)
Its predecessor is one of the largest Hasan-i Basrî'n As well, the hearts bee better understand the Qur'an better comprehend; To understand the word of God of eyes bigger than stomach. If you want to better understand the word of God to the heart of all kinds of evil; envy, vanity, pride, resentment, hatred, without envy, without gloom ... purify, clean. See then how will your relationship with the Qur'an!

My arzusucennetolanlar.co
My ibrahimgadban.co

Author of Gadb from Ibrahim Ramadan grub with you as Application

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less