நாம் தமிழர் செயல்பாட்டு வரைவு
PChinn
1.0 Varies with device
நாம் தமிழர் கட்சியின் செயற்பாட்டு வரைவு - 2016

தமிழகம் வளர்ந்த மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு இணையான வளர்ச்சி காண நாம் தமிழர் கட்சியின் திட்டங்கள் மற்றும் தொலைநோக்கு பார்வையை விளக்கும் 330 பக்க செயற்பாட்டு வரைவு புத்தகம். நீர்வளம், கல்வி, மருத்துவம், வேளாண்மை, பொருளாதாரம் மற்றும் மரபு சார்ந்த மின்சாரம் போன்ற அத்தியாவசிய பிரச்சினைகளில் நாம் தமிழர் கட்சியின் நிலைப்பாடு மற்றும் எதிர்கால திட்டங்கள் அனைத்தும் ஒருங்கே கோர்க்கப்பட்ட வரைவு.

தன்னலமற்ற அன்பான சர்வதிகார ஆட்சி
லஞ்சம் ஊழல் ஒழிப்பு
காவல் மக்களுக்கான சேவை
பத்தாண்டு பசுமை திட்டம்
தலைநகரை மாற்றுவோம்! தமிழகத்தையே மாற்றுவோம்!!
இன்பச் சுற்றுலா கொள்கை
வெளிப்படையான நிர்வாகம்

2016 Election manifesto of Naam Tamilar Party Tamilnadu, India.
தமிழை ஆளவைப்போம் தமிழரை வாழ வைப்போம்.

Performing draft NTK - 2016

DEC developed Western countries and parallel development projects and vision of NTK view explaining the operation of 330-page draft of the book. Water, education, medicine, agriculture, economics and conventional electricity on essential issues such as the combination of NTK coined draft position and future plans.

Selfless, loving totalitarian regimes
Bribery, corruption
The police service for the people
Green Decade Plan
Capital change it! Tamilakattaiye change !!
Inpac Travel Policy
Transparent administration

2016 Election manifesto of Naam Tamilar Party Tamilnadu, India.
Sadly we will live alavaippom launched.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less