RUH İNSAN CİN
BRAINTECH
1.0 Varies with device
AHMED HULÛSİ'nin çok değerli "RUH İNSAN CİN" eserinin android uygulamasıdır.

Bilgi:
Ruh ve yapısı hakkında duymadığınız gerçekler...

İnsanın yapısı hakkında hiç yazılmamış bilgiler...

Melekler hakkında bilimsel açıklamalar...

Uzaylılar kimlerdir, nereden geliyorlar, gayeleri nelerdir?

Kurân'a göre insanların EKSERİYETİ cinlerin hükmü altındadır! Niçin? Nasıl?

Her şehirde birkaç "MEHDİ" var! Niçin kendilerini "MEHDİ" sanıp, çevrelerindekileri de istemeyerek yanlış yola sürüklüyorlar?

Sigaranın beyne en büyük zararı yanı sıra cinlerle bağlantısı ne?

Sigarayı terketmekten aciz süper mürşitler!

Büyü nedir? Hangi sisteme dayandırılır?

Maddeciliği esas alan görüş sahiplerinin, "RUH" hakkında bilgi sahibi olamayacaklarını Kur'ân bildiriyor.
Ve; "Ey cin topluluğu, insanların ekseriyetini hükmünüz altına aldınız" işareti ile de maddesel değer yargılarından kurtulamayanların, cinlerin etkisinde olduğu anlatılıyor.
Nasıl kurtulabiliriz? Bu kitap ile OKU!..

Ahmed Hulusi very valuable "CIN HUMAN SPIRIT" of the work is android application.

Information:
You have not heard about the spirit and structure of the facts ...

No written information about the structure of human ...

Scientific explanations about the angels ...

Who are the aliens, they're coming from, what are the purposes?

According to the Koran majority of people are under the jurisdiction of the demons! Why? How?

In each city, a few "MAHDI" There! Why themselves "MAHDI" wrongly thinks, dragging those around the wrong way up unintentionally?

Non greatest damage to the brain, as well as what is the connection with gin?

Non incapable of leaving the super guru!

What is magic? Which system is based on?

Their own opinions based on materialism, "SPIRIT" can not be knowledgeable about the Qur'an reports.
And; "O gin community, the provision of the majority of people have received under your" mark those who can not get rid of the material values, which are influenced by demons is described.
How can we get rid of? With this book, READ! ..

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less