Український словник Free
Sympleza
4.2 Varies with device
Перший на маркеті безкоштовний український тлумачний словник, працюючий оффлайн (для роботи додатку не треба підключатись до мережі Інтернет) !
Почули або побачили десь незнайоме слово? Не до кінця розумієте значення деяких слів? Цей словник буде завжди під рукою, де б ви не були.
Він містить більше 200 тисяч слів. Окрім загальновживаних слів, у словнику наводяться основні терміни сучасної науки і техніки, а також слова, що визначають явища і реалії виробничого, культурного і побутового життя.

База даних розміром 45 Мб буде завантажена при першому запуску додатку.

Основні особливості:
1. Кожне слово має наголос.
2. Додаток містить граматику української мови.
3. Улюблені - будь-яке слово можна додати до списку улюблених слів.
4. Історія - будь-яке слово, яке ви колись переглядали - зберігається у списку історії словника.
5. Налаштування.
6. Можливість встановлення бази даних на карту пам'яті.

Цей додаток містить рекламу.

The first store to free Ukrainian Dictionary, working offline (for application should not be connected to the Internet)!
Heard or seen somewhere unfamiliar word? Do not fully understand the meaning of some words? This dictionary will be at your fingertips, wherever you are.
It contains more than 200,000 words. Besides common words in the dictionary are the key terms of modern science and technology, as well as words that define phenomena and realities of industrial, cultural and community life.

Database size 45 MB will be downloaded when you first start the application.

Key features:
1. Each word has stress.
2. The application includes Ukrainian grammar.
3. Forms - any word can be added to the list of favorite words.
4. History - any word you ever viewed - stored in a history list dictionary.
5. Settings.
6. Ability to establish a database on a memory card.

This app contains advertising.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.1 and up

...more ...less