สาวิตรี
Thanakorn Papan
1.0 15.0mb

พระราชนิพนธ์: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
บทประพันธ์

พระราชนิพนธ์ความเรียง เรื่องสาวิตรี จาก “ปติวฺรตามาหาตฺมฺยปรฺว” ใน “วนปรฺว” แห่ง “มหาภารต”


ยุธิษเฐืยรกล่าวว่า – ดูกรมหามุนี, ฃ้าเจ้านี้ไม่ร้อนใจเพื่อตนเองหรือเพื่ออนุชนเหล่านี้ของฃ้าเจ้า หรือเพื่อการเสียรัชของฃ้าเจ้านั้นมากเท่าร้อนใจเพื่อเทฺราปที (กฤษณา). เมื่อฃ้าเจ้าทั้งหลายได้พ่ายแพ้ผู้ใจร้ายนั้นๆ ในการเล่นดวด, แม่กฤษณาได้เปนผู้ช่วยฃ้าเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นได้. และนางนั่นสิได้ถูกชยัทฺรถลักเอาไปจากในป่า. พระคุณได้เคยพบเห็นหรือทราบถึงสตรีใดบ้างละหรือ ที่สุจริตและเลิดอย่างเช่นเทฺราปที?

อ่านต่อ...

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less