Saxo Read
Saxo.com
Varies with device Varies with device
Er du allerede overbevist e-bogslæser, eller vil du gerne kaste dig ud i at blive det?
Saxo - Danmarks første og største internetboghandel - har sin egen app til at læse e-bøger.

Med den nye Saxo Read kan du læse alle danske e-bøger uden DRM-kopibeskyttelse.

Dit Bibliotek hos Saxo
Som en særlig feature for Saxo Read, vil alle e-bøger, du køber på Saxo.com, være tilgængelige i Biblioteket.
Har du tilføjet e-bøger købt hos andre e-bogshandlere, vil disse ikke være tilgængelige.
Du kan ikke tilføje e-bøger til Saxo Read uden at have en bruger.

Are you already convinced e-book reader, or would you like to throw you out in getting it?
Saxo - Denmark's first and largest Internet bookstore - has its own app for reading e-books.

With the new Saxo Read read all Danish e-books without DRM copy protection.

Your Library Saxo
As a special feature for Saxo Read, all the e-books you buy at Saxo.com be available in the Library.
Have you added e-books purchased from other e-book dealers, these will not be available.
You can not add e-books to Saxo Read without having a user.

Content rating: Everyone

Requires OS: Varies with device

...more ...less