Portwin - Skipsanløp i Norge
Olav Madland
2.1 0.4mb

Portwin viser forventede anløp, og skip i havn for en rekke Norske havner.
Informasjonen er oppdatert og i tråd med rapporteringer fartøyene gjør til havnemyndigheten, eller den som opererer havnen.

Seamless leverer havnedriftsystemet Portwin for bestillinger av kaier, planlegging av oppgaver, håndtering av last og tjenester til fartøyene.

Hver dag sparer våre kunder store summer i bedre arbeidsprosesser, punktlighet, oversikt og kontroll.

Vi bidrar også til økte inntekter for våre kunder

Kundene våre er

1. Forsyningsbaser

2. Havner og terminaler

3. Industrivirksomheter med egne havner

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less