Afaan Oromoo Baradhaa
Abdisa Jara
1.3 Varies with device
It is Mobile application used to teach how any body through out the world can read, write and speak Afan Oromo in Grammatical way. So that, this application plays its great role for the development of Afan Oromo Language.

Afaan Oromoo Mobile Appilikeeshiiniin kan hojjatameef Ummatni Oromoo Hundi Addunyaa guutuu irra jiran Bakka Jiranitti Seerluga Afaan isaanii sirri hubachiisuun, Namni kamuu waan fedhe seeraan barreessuu, dubbisuu fi dubbachuu akka danda'u ni taasisa Jedhameeti.

Kanaafuu hundi keenya Afaan Kenya sirritti Beekuun Dirqama, Sababnisaa:
AFAAN MALLATTOO DHA!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less