محاسبه هزینه سند
Setayesh Co
2.0 Varies with device
این اپلیکیشن جهت استفاده در دفترخانه های ثبت اسناد رسمی و همچنین استفاده عموم می باشد.
در این اپلیکیشن سعی شده تا با جمع آوری داده های خودرو و املاک (اموال منقول و غیر منقول) دسترسی افراد به این داده ها و محاسبات هزینه های سند جهت انتقال را آسان گرداند.

The application for registration to the Registrar of official documents as well as the public.
In this application we try to collect vehicle data and property (movable and immovable property) access to the data and computing the cost of the document to transfer it easy returns.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less