Polski Caravaning
Go Mega
2.3 Varies with device
Polski Caravaning – Magazyn Aktywnego Wypoczynku” to najstarszy, a zarazem jedyny polski magazyn poświęcony caravaningowi i wszystkiemu, co wiąże się z tym sposobem spędzania wolnego czasu. Publikacja adresowana jest do osób aktywnie wypoczywających, pełniąc rolę poradnika i krzewiciela globtroterskiego trybu życia. Piszemy o podróżach, o sprzęcie turystycznym, motoryzacji, ale również rowerach i sprzęcie pływającym. Testujemy najnowsze modele kamperów i przyczep, rozmawiamy z przedstawicielami branży, radzimy i relacjonujemy. Doradzamy, gdzie warto wybrać się w podróż, opisujemy ciekawe miejsca, bierzemy też udział w zlotach i targach – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Innymi słowy, „Polski Caravaning” to pismo tworzone przez pasjonatów dla pasjonatów – wielbicieli spędzania wolnego czasu w „domach na kołach”.

Polish Caravaning - Magazine Active Recreation "is the oldest, and also the only Polish magazine caravaningowi and everything that is associated with this pastime. The publication is addressed to people active rest, acting as a guide and a propagator globtroterskiego lifestyle. We write about travel, about outdoor gear, automotive, but also bicycles and floating equipment. We test the latest models of campers and trailers, talk with representatives of the industry, and we advise you're covering. We advise on where to go on a trip, we describe the interesting places, take part in rallies and fairs - both in Poland and abroad. In other words, the "Polish Caravaning" is a magazine created by enthusiasts for enthusiasts - lovers of leisure in "homes on wheels".

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less