حیات صحابه جلد 1
Islamic Book
1.1.1 Varies with device
کتاب محبوب حیات صحابه جلد 1 (ویژه اهل سنت)
مطالب کتاب عبارتند از:
آيات قرآنى درباره اطاعت از خداوند (جل‏جلاله) و پيامبر (ص)
احاديث در اطاعت و پيروى از پيامبر و خلفاى وى
آيات قرآنى درباره پيامبر و اصحاب
قول خداوند تبارك و تعالى درباره اصحاب پيامبر
ذكر پيامبر و اصحاب در كتاب‏هاى قبل از قرآن
احاديث در وصف پيامبر
روايت‏هاى وارده در وصف اصحاب
احاديث در وصف پيامبر
روايت‏هاى وارده در وصف اصحاب پيامبر
دعوت به سوى خدا (جل جلاله) و پيامبرش
نامه های پیامبر به امپراطوری های بزرگ
حکایات اسلام آوردن صحاب کرام
بیعت
وکلی مطالب وامکانات دیگر
اگر استقبال شود انشاالله جلد های دیگر هم ساخته می شود
در نشر این کتاب کوتاهی نکنید.

Popular book of life companions Volume 1 (particularly Sunnis)
Contents of the book include:
Verses of the Qur'an about obedience to God (exalted) and the Prophet (PBUH)
Traditions of the Prophet and Caliphs obey him
Quranic teachings of the Prophet and the Companions
God Almighty promises about the companions of the Prophet
Mentioned in the books of the Prophet and the Koran
Traditions in praise of the Prophet
Incoming narrative describing companions
Traditions in praise of the Prophet
Incoming narrative describing companions of the Prophet
Invite to God (exalted) and His Messenger
A messenger to the great empires
Islam anecdotes companion Cram
Allegiance
Vkly all other facilities
If other cover is made welcome inshallah
In publishing this book is not short.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less