سیرت مصطفی
Islamic Book
1.1.1 Varies with device
کتاب سیرت مصطفی (ص) شامل سه جلد
مطالب کتاب به شرح ذیل می باشند:

موقعیت جغرافیایی قبائل عرب
نحوه حکومت و رهبری عربها
سیمای جوامع دوره جاهلیت
پیامبر ج از تولد تا بعثت
نسب و خانواده محمد (ص)
نخستین جنگ سرنوشت ساز در تاریخ اسلام
جنگ احد
و...

Book character (PBUH) contains three volumes
Contents of the book are as follows:

The geographical location of the Arab tribes
How the Arab-led government
Communities face of ignorance
(C) from birth to Prophet Muhammad
Lineage and the family of Muhammad (PBUH)
The first war in the history of Islam
Battle of Uhud
And...

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less