ประวัติ หลวงพ่อเชื้อ สุกกวัณโณ
Banyong Wongkatkit
1.0 4.0mb

หลวงพ่อเชื้อ สุกกวัณโณ ท่านเป็นพระสงฆ์สุปฏิปัณโณ เป็นพระผู้ถึงพร้อมด้วยคุณงามความดี
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามแนวทางคำสั่งสอน ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ทรงคุณธรรมจำเริญวิปัสสนาธุระบำเพ็ญเพียร เป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไปทั้งใกล้ไกล ท่านมีอัธยาศัยใจคอเยือกเย็น เมตตาปราณีแก่ทุกคนที่ไปพบท่านเสมอ ไม่เลือกว่ารวยหรือจน ไม่ว่าจะเป็นท่านพระยาหรือยาจก ชาติใด ภาษาใด ท่านจะให้ความเมตตา พูดคุยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเป็นกันเอง แม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยท่านเมตตาหมด ไม่เลือกไม่แยกแยะว่าเป็นคนหรือสัตว์ ยามร้อนเมื่อไปพบท่านก็จะคลายร้อนกลายเป็นเย็น ยามทุกข์ใจไปพบท่าน ท่านก็จะให้ข้อคิดเตือนใจ จนคลายทุกข์ใจเป็นสุขชื่นบาน สาธุชนสามารถกราบท่านได้อย่างเต็มกำลังความศรัทธา และนับถือท่านได้อย่างสนิทใจ เพราะท่านเป็นพระผู้บริสุทธิ์สันโดษ ไม่สะสมทรัพย์ไม่ยึดติดกับสิ่งใด ใครจะขออะไรท่านให้ทั้งนั้น สละแล้วทุกสิ่งสรรพ์ กิเลส ตัณหา ไม่มีปรากฏให้เห็นแม้แต่น้อย แม้กระทั่งในดวงตา แววตาของท่านก็แฝงไปด้วยเมตตาธรรม แม้ดึกดึ่นค่ำคืนมีคนป่วยท่านยังเดินออกจากวัดเพื่อไปรักษาให้โดยไม่เหน็ดเหนื่อย นี่คือสุดยอดพระสงฆ์ผู้ควรแก่การกราบไหว้สักการะอย่างแท้จริง วัตรปฏิบัติ คำสั่งสอนและปฏิปทาของท่าน ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับการยอมรับว่าเป็นดั่งเทพเจ้าของชาวดิน

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less