Krzyżówki / Pomocnik
Sheepdog Lab.
1.0.6-cpl Varies with device
Pomocnik krzyżówkowicza, to program dzięki któremu znajdziesz pasujące słowo do rozwiązywanej krzyżówki. Słownik zawiera kilka tysięcy słów, z których możesz korzystać nawet bez połączenia z internetem.

Słownik pozwala wyszukiwać haseł znając kilka liter. Nie znasz liter w haśle? Zastąp je kropką lub gwiazdką, a program wyszuka wszystkie pasujące do wzorca.

Uwaga! Jeżeli miałeś zainstalowaną poprzednią wersję programu, odinstaluj ją zanim pobierzesz aktualną wersję.

Od wersji 1.0.3-cpl, szczegóły definicji można przeglądać online. Dane do haseł pochodzą z wolnej encyklopedii Wikipedia (http://Wikipedia.pl).

Główne cechy programu:
- Leksykon zawiera kilkadziesiąt tysięcy haseł
- Słownik do pracy nie potrzebuje dostępu do internetu
- Szybkie wyszukiwanie haseł (w locie)

Krzyżówkowicza midfielder, is a program through which you will find the matching word to the dissolved crosswords. The dictionary contains a few thousand words, which you can use even without an internet connection.

Dictionary allows you to search passwords knowing a few letters. You do not know the letters in the password? Replace them with a dot or an asterisk, and the program will search for all matching pattern.

Note! If you installed the previous version, uninstall it before downloading the current version.

Since version 1.0.3-cpl, detailed definition can be viewed online. The passwords are derived from the free encyclopedia Wikipedia (http://Wikipedia.pl).

The main features of the program:
- Lexicon contains tens of thousands of passwords
- Dictionary for work does not need access to the Internet
- Quick search terms (on the fly)

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less