Hrad prepevný - zamyslenia
Studio Slovack
2.2 Varies with device
Táto aplikácia poskytuje čitateľom zamyslenia nad Božím slovom na každý deň spolu s modlitbou a dvomi piesňami z Evanjelického spevníka, rovnako ako tlačená verzia, ktorú je možné si objednať cez vydavateľstvo Tranoscius a. s. Jednotlivé zamyslenia vypracovali duchovní v ECAV na Slovensku. Meno autora príspevku je uvedené vždy na záver modlitby.

Aplikácia vznikla s finančnou podporou Spolku Martin-Luther-Bund (MLB) a bola vytvorená firmou Studio Slovack Ltd

This application gives readers a reflection on the Word of God every day with prayer and two songs from the Lutheran hymnal, as well as the printed version, which can be ordered through the publisher and Tranoscius. p. Individual spiritual reflection developed in ECAC in Slovakia. Name of the author is listed at the end of each prayer.

The application was created with the support of the Association of Martin-Luther-Bund (MLB) and was created by Studio Slovack Ltd

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less