Sherlock Holmes Toàn Tập
Smallsoft14
1.0.8 Varies with device
Sherlock Homes là nhân vật thám tử hư cấu nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học và là một trong những nhân vật văn học được biết đến nhiều nhất trên toàn thế giới. Là "đứa con tinh thần” của nhà văn Conan Doyle
Sherlock Holmes nổi tiếng nhờ trí thông minh, khả năng suy diễn logic và quan sát tinh tường trong khi phá những vụ án mà cảnh sát phải bó tay.
Các câu chuyện về các vụ án đa phần được người bạn cùng căn nhà 221B Phố Baker, bác sỹ Watson ghi chép lại

Trọn bộ gồm 3 tập:
- Sherlock Holmes Toàn Tập - Tập 1
- Sherlock Holmes Toàn Tập - Tập 2
- Sherlock Holmes Toàn Tập - Tập 3

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Sherlock Homes is a fictional character famous detectives in the history of literature and is one of the literary character best known worldwide. The "brainchild" of the writer Conan Doyle
Sherlock Holmes famous wits, deductive logic capability and keen observations while breaking the cases in which the police have given up.
The story about the most cases were friends at 221B Baker Street house, doctors Watson recorded

Set includes three volumes:
  - The Complete Sherlock Holmes - Volume 1
  - The Complete Sherlock Holmes - Volume 2
  - The Complete Sherlock Holmes - Volume 3

I wish you happy reading!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less