Tây Du Ký Truyện
Smallsoft14
1.0.1 Varies with device
Truyện thuật lại hành trình của nhà sư Huyền Trang (Đường Tam Tạng hay Đường Tăng) đi lấy kinh (Tây Trúc. Theo ông là ba đệ tử: Đại đồ đệ Tôn Ngộ Không, Nhị đồ đệ Trư Bát Giới, Tam đồ đệ Sa Ngộ Tĩnh (Sa Tăng) cùng với ngựa Bạch Long Mã. Chuyến đi đầy rầy những hiểm nguy (81 nạn), ...

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less