Y Thủ Che Thiên
Smallsoft14
1.0 Varies with device
Câu chuyện bắt đầu từ một cô nàng Mộ Chỉ Ly - một thiên tài y học ở thế kỷ 21.

Đột nhiên một ngày nàng trở về quá khứ xa xôi, lúc đó có một Mộ Chi Ly khác. Mộ Chỉ Ly, tam tiểu thư của Mộ gia Thiên Huyền Đại Lục, thân thế hiển hách, nhưng lại nổi tiếng với khuôn mặt xấu xí và vô dụng. Mộ Chỉ Ly thấp kém, một thân võ học thiên phú lại bị người đầu độc mà áp chế, dung nhan hơn người lại thành xấu nhan. Ngạo nghễ Mộ Chỉ Ly, không có người trị được cho nàng, chính nàng tự trị liệu. Khi châm biếm cùng nhục mạ như thủy triều đánh úp lại, khi khinh miệt cùng hèn mọn chỉ về phía nàng, nhưng không ai biết, trong bất tri bất giác, Mộ Chỉ Ly đã âm thầm lột xác.

Xem nàng như vậy làm sao ở trong gia tộc đề cao lực ảnh hưởng của chính mình, làm sao ở Thiên Huyền Đại Lục này nhấc lên một mảnh gió lốc.

The story begins from a girl Grave Just Ly - a medical genius in the 21st century.

Suddenly one day she returned to the distant past, then there is a different Mo Chi Ly. Grave Just Divorced, three lady of Thien Huyen Family Tomb mainland's glorious body, but popular with ugly face and useless. Separated only lowly tomb, a gifted martial arts back body being poisoned that oppress people, more people back into the face of ugly face. Separated only haughtily Sepulcher, no cure for her, her own self-therapy. When satire with insults like scupper tide, when the lowly only contempt toward her, but no one knows, in any knowledge unconsciously, Mo Only Ly has quietly shed.

See how she thus in promoting human family influence yourself, how in Thien Huyen Mainland picked up a piece of this whirlwind.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less