Doc truyen | Tang Thu Vien
Soltek Co., Ltd
1.1 Varies with device
Đọc truyện | Tang Thu Vien là ứng dụng hoàn toàn miễn phí giúp người dùng theo dõi, đọc và cập nhật tất cả các thể loại truyện bao gồm truyện kiếm hiệp, tiên hiệp, võ hiệp, truyện chưởng, khoa huyễn, trinh thám, quân sự, đô thị, huyền huyễn, kỳ huyễn, truyện ngôn tình... được các converters và các dịch giả đăng tải trên diễn đàn Tang Thu Vien - www.tangthuvien.vn

Đọc truyện | Tang Thu Vien giúp bạn:
- Đọc 1000+ truyện dịch, truyện convert hoàn thành, truyện đang convert... được đăng tải nhanh nhất trên diễn đàn tangthuvien mà không cần register;
- Đọc online và theo dõi những chương mới của truyện ngay khi được đăng tải trên tangthuvien.vn;
- Đọc offline sau khi download truyện về máy;
- Tùy chọn truyện theo thể loại ưu thích (Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Khoa Huyễn, Kỳ Huyễn, Đô Thị, Ngôn Tình...) bằng cách click vào icon của từng thể loại truyện;
- Quản lý các truyện đã được download tại tab Truyện Đã Download;
- Truy cập nhanh các truyện đang theo dõi và đọc tiếp thông qua tab Tab Truyện Đang Theo Dõi;
- Lựa chọn màu nền màn hình, cỡ chữ, màu chữ và độ sáng màn hình thích hợp nhất để bạn đọc truyện;
- Thư giãn trong lúc đợi chương mới bằng cách trải nghiệm các game/ ứng dụng được chọn lọc trong Tab Thư Giãn...

Các hình ảnh, giao diện và cách dùng cua Tang Thu Vien được chúng tôi xây dựng theo phong cách đơn giản và gần gũi với người dùng. Chúng tôi rất mong muốn nhận được sự khích lệ, động viên và góp ý từ phía người sử dụng để có thể hoàn thiện Đọc truyện | Tang Thu Vien hơn nữa.

Mọi phản hồi xin được gửi tới FB Page của nhóm https://www.facebook.com/soltek.CoLtd hoặc liên lạc qua địa chỉ email: info@soltek.vn.

Read the story | Tang library is completely free application to help users track, read and update all genre including the series swordplay, first half, martial arts, comic attorney, science illusory, detective, military, urban, magical illusion, illusory period, the language ... is the story converters and translators posted on the forum Tang Thu Vien - www.tangthuvien.vn

Read the story | Tang library help you:
- Read stories 1000+ translate, convert complete story, the story is convert ... posted the fastest on the forum without tangthuvien register;
- Read online and track the new chapter of the story when posted on tangthuvien.vn;
- Read stories offline after download to your computer;
- Optional favorite series by genre (Tien Hiep, Search Association, Huyen Illusory, Faculty of Illusory, Illusory States, Urban, Universal Love ...) by clicking on the icon of each genre;
- Management of the story has already been downloaded Stories Download tab;
- Quickly access the stories are watching and reading through the story Subscriptions tab Tab;
- Selection screen background color, font size, font color and brightness most appropriate to your reading;
- Relax while waiting for the new program by experiencing the game / application is selected in Tab Relax ...

The images, interfaces and usage of our library is built in the style simple and close to the user. We look forward to receiving encouragement, encouragement and suggestions from users to be able to complete Read story | Tang Thu Vien more.

Any feedback would like to send to FB Page https://www.facebook.com/soltek.CoLtd group or contact via email: info@soltek.vn.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less