Varaždinska Biblija
Solvus Lab
2 Varies with device
— jedini hrvatski prijevod rađen po načelu “riječ za riječ” (a ne “misao za misao”)
• sve riječi koje su dodane radi boljeg razumijevanja svetopisamskog teksta pisane su u kurzivu
• izbjegavano je nametanje teoloških stavova prevoditeljā

— prevedena izravno iz izvornih jezika: hebrejskog, aramejskog i grčkog
• izvornik za Stari zavjet: Mazoretski tekst
• izvornik za Novi zavjet: Prihvaćeni tekst (Textus Receptus)

— radi poštovanja prema Božjem imenu četveroslov JHVH prevođen je kao GOSPOD
• na isti je način prevođen u grčkom prijevodu Staroga zavjeta, Septuaginti
• taj način prevođenja imena Božjeg slijedili su svi tradicionalni prijevodi na svjetske jezike
• budući da se u hebrejskom jeziku ne pišu samoglasnici, Božje je ime nepoznato: “Jehova” je netočno, a “Jahve” proizvoljno


v1.1
• Ipravljene su greške koje su se javljale prilikom pregledavanja pojedinih poglavlja.
• Ispravljen je problem koji se javljao prilikom okretanja ekrana, sa vraćanjem na prvootvoreno poglavlje u knjizi.

- The only Croatian translation made under the principle of "word for word" (and not "thought for thought")
    • all the words that have been added to better understand the Scriptures were written in italics
    • avoided the imposition of theological views Translator

- Translated directly from the original languages: Hebrew, Aramaic and Greek
    • source of the Old Testament: Masoretic Text
    • original of the New Testament: Received Text (Textus Receptus)

- For the sake of respect for God's name YHWH četveroslov translated as LORD
    • in the same way is translated in the Greek translation of the Old Testament, the Septuagint
    • This way of translating the name of God have followed all the traditional translations of the world's languages
    • Whereas in the Hebrew language does not write vowels, God's name is unknown: "Jehovah" is incorrect, and "Lord" arbitrarily


v1.1
• Ipravljene are errors which occurred when browsing individual chapters.
• Corrected the problems arose when turning the screen, with a return on prvootvoreno chapter in the book.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less