Alla barns rätt
Norstedts Forlagsgrupp AB
1.0.2 Varies with device
Alla barns rätt är en interaktiv bilderbok för stora som små om barns rättigheter. Appen är fylld av bilder, animationer och ljud som på ett enkelt och kreativt sätt förklarar artiklarna i barnkonventionen. Bläddra, peka och lyssna på författarens egen uppläsning.

Här hittar man också barnkonventionens 54 artiklar. Appen är baserad på Pernilla Stalfelts bilderbok och tolkning av barnkonventionen och är ett samarbete mellan Bris, Ecpat, Plan Sverige, UNICEF, Rädda Barnen, SOS Barnbyar, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen.

• originalillustrationer och text av Pernilla Stalfelt
• roliga animationer och spännande ljudeffekter
• uppläsare Pernilla Stalfelt

Denna interaktiva bilderbok är en samproduktion mellan Rabén & Sjögren och Spinfy.

All children's rights is an interactive picture book for young children's rights. The app is filled with images, animations and sounds in an easy and creative way of explaining the articles of the CRC. Browse, point and listen to the author's own reading.

Here you will also find the CRC 54 articles. The app is based on Roy Stalfelts picture and interpretation of the CRC and is a collaboration between Brisbane, ECPAT, Plan Sweden, UNICEF, Save the Children, SOS Children's Villages, World Childhood Foundation and the Children's Ombudsman.

• original illustrations and text by Roy Stalfelt
• funny animations and exciting sound effects
• commentators Roy Stalfelt

This interactive picture book is a collaboration between Raben & Sjogren and Spinfy.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less