รอบรู้ AEC
StarVision
1.7 Varies with device
**สามารถเล่นได้ทั้งแบบ Offline และ Online **

แหล่งเรียนรู้ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน อาทิ ความเป็นมา รายละเอียดประเทศ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน ภาษาที่ใช้ และอาชีพในประชาคมอาเซียน
- ข่าวสารอาเซียน
- AEC คืออะไร
- คนไทยได้อะไรจาก AEC
- การเดินทางไปยังประเทศอาเซียน
- 10 สถานที่ท่องเที่ยวในอาเซียน
- รายละเอียดประเทศทั้ง 10 ประเทศ เช่น เมืองหลวง ภาษาที่ใช้ ประชากร ศาสนาที่นับถือ เป็นต้น
- น่ารู้อาเซียน ธง สกุลเงิน อาหาร ดอกไม้ เครื่องแต่งกาย
- ภาษาอาเซียน รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้กันทั่วไปในอาเซียน
- อาชีพที่สามารถทำงานได้อย่างเสรีในอาเซียน
- ค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละประเทศ

** Can play both Offline and Online **.

Learn the source of the ASEAN countries, such as detailed knowledge about the language used in ASEAN and the ASEAN career.
- Asia News
- AEC is?
- People Thailand can be anything from AEC.
- A trip to the ASEAN countries.
- 10 tourist destinations in the region.
- Description of the 10 countries that use English as the capital of religion and so on.
- Knowledge of ASEAN currencies flower food costume.
- Asian languages ​​collected basic terminology commonly used in the region.
- Professionals who can work freely in the region.
- The minimum wage in each country.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less