7 thói quen của bạn trẻ
Kho Ung Dung Hay
1.0 Varies with device
Thói quen 1: Có thái độ sống tích cực.
Có trách nhiệm với bản thân.

Thói quen 2: Biết định hướng tương lai.
Xác định nhiệm vụ và mục tiêu
của mình trong cuộc sống.

Thói quen 3: Việc hôm nay không để ngày mai.
Phải biết ưu tiên, điều gì quan trọng
thì hãy làm trước.

Thói quen 4: Tư duy cùng thắng.
Tập thái độ không mong ai thua cuộc.

Thói quen 5: Biết lắng nghe để thấu hiểu
và để được thấu hiểu.
Phải biết lắng nghe một cách chân thành.

Thói quen 6: Có tinh thần hợp tác.
Hợp lực làm việc để đạt hiệu quả cao nhất.

Thói quen 7: Biết rèn luyện và phát triển những kỹ năng.
Hãy học hỏi để bản thân mình luôn hướng về
phía trước và mới mẻ.

Habit 1: Have a positive attitude.
                   Responsible for themselves.

Habit 2: Know your future direction.
                   Identifying tasks and goals
                   her in life.

Habit 3: The day is not for tomorrow.
                   Priority must know, what is important
                   then do so before.

Habit 4: Think win-win.
                   Episode one unfortunate attitude loser.

Habit 5: Listening to comprehend
                       and to be understood.
                   To listen sincerely.

Habit 6: There is a spirit of cooperation.
                   Forces working to achieve the highest efficiency.

Habit 7: Know the practice and develop skills.
                   Learn to keep talking about myself
                   and new front.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less