Truyện Rất Ngắn
Smile+
1.0.1 6.6mb
Tổng hợp một số truyện ngắn, thơ, nhạc thuộc nhiều thể loại khác nhau với nội dung xúc tích, ý nghĩa.

Ứng dụng có hỗ trợ một số chức năng phụ như nghe nhạc, chia sẻ cho bạn bè, nhắn tin (chat)... Số lượng truyện và các tính năng bổ sung sẽ tăng dần tùy thuộc vào cấp độ cũng như số bí mật đã được người dùng mở khóa.

Vì chỉ là bản thử nghiệm nên còn nhiều thiếu sót, mong người dùng thông cảm. Trong quá trình dùng ứng dụng, có thể sẽ gặp một số yếu tố gây bất ngờ hoặc sợ hãi. Xin người dùng lưu ý.

Có thể xem như đây là một quyển truyện ngắn, hoặc một trò chơi nhỏ giúp người dùng thư giãn sau những giờ phút học tập và làm việc căng thẳng.

Synthesis of a number of short stories, poetry, music of different genres with the content concise, meaningful.

The application supports some extra functions such as music, friends sharing, instant messaging (chat) ... Number of stories and extras will increase depending on the level as well as some secret that users unlock.

Because the test is only so flawed, users expect sympathy. In the course of using the application, may face some unexpected factors or fear. Please note that the user.

Can see this is a book of short stories, or a small game to help users relax after hours of study and work stress.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less