eTipboek Cello
The Tipbook Company
1.0 Varies with device
De must-have app voor cellisten: de vertrouwde Tipboek-gids voor je instrument! Gratis 50 pagina’s van het vernieuwde eTipboek Cello (226 pagina’s), direct toegang tot de volledige versie (slechts €0,99!) en straks ook tot informatieve rich-media brochures!

ALLES WAT JE WETEN WILT
Alles weten over jouw instrument? Tipboek Cello vertelt je het hele verhaal, van aanschaf tot onderhoud. Leer de verschillen tussen de ene cello en de andere zien en horen, lees waar je naar moet kijken en luisteren, en begrijp wat halshoek, mensuur, snaarhoogte, een kielhoutje, je staartstuk en zelfs fijnstemmers kunnen betekenen voor de klank en de bespeelbaarheid van een cello. Ook aan stokken, hars, snaarkeuze en het stemmen en onderhouden van je instrument wordt ruim aandacht besteed.

VAN BEGINNER TOT PROF
Tipboek Cello is de ideale gebruiksaanwijzing bij je instrument, aangevuld met vier hoofdstukken over de geschiedenis, de bouw, de bouwers en de familie van de cello. Een boek voor elke cellist, van beginner tot prof, met talloze praktische tips van meer dan twintig binnen- en buitenlandse cellisten, bouwers, docenten en andere experts, en met enthousiaste aanbevelingen van Quirine Viersen, Anner Bijlsma en Julian Lloyd Webber.

TIPCODES EN FOTO’S
Als extra's biedt het nieuwe boek twee uitgebreide hoofdstukken met oefentips en tips om met podiumvrees om te gaan, en meer dan honderd kleurenfoto’s naast de bekende, heldere lijnillustraties.

AANBEVELINGEN
”Geweldig: alles over mijn lievelingsinstrument op een rijtje, en er zoveel jaar spelen ook nog van alles over leren!” Quirine Viersen

“Handig boek! Gewoon op de plank leggen - komt er zeker vaak vanaf.” Anner Bijlsma

“De Tipboek-serie is bewonderenswaardig informatief. Uitstekend materiaal voor iedereen die meer over z'n instrument wil weten!” Julian Lloyd Webber

DE PERS OVER TIPBOEK CELLO
“Koop dat boek. Ook goede informatie voor de gevorderde speler.” Arco, tijdschrift voor viool- en cellodocenten

“Alles wat je wilt weten staat erin!” Akkoord

“Helder geschreven, overzichtelijk en vooral heel erg praktisch.” Muziek & Onderwijs

“Tipbook Cello provides access to the kind of knowledge a professional cellist would accumulate over the years. Comprehensive, concise and written in straight forward language.” Catherine Milligan, Stringendo

ONDERWERPEN
In Tipboek Cello lees je over cello’s, kindercello’s, de belangrijkste onderdelen van een cello, cello leren spelen, cello spelen, cello kopen en cello huren, Chinese cello’s, Duitse cello’s, meestercello’s, studiecello’s en ateliercello’s, Stradivarius en Guarnerius, nagemaakte etiketten, gevlamde achterbladen, patineren en schwarzen, houtsoorten, ebbenhout, Franse en Belgische kammen, de stapel (de ziel!) en de basbalk en wat ze doen, Parijse ogen, Hill en andere staartstukken, fijnstemmers en stemsleutels met versnellingsbak, frets en stroppen, gebruikte cello’s, de waarde van je cello, stalen snaren, kunststof snaren en darmsnaren, omwikkelde snaren, het kiezen van een strijkstok, hars, het beoordelen van een cello, het testen van een strijkstok, cellostandaards, koffers en kisten, sourdines en wolfdoders, speciale stemapparaten, tuner-apps, sleutelzeep, snaren vervangen, zomer- en winterkammen, rammels, de viola da gamba en de elektrische cello, de Hardanger fele en nog veel meer.

The must-have app for cellists: the familiar Tipboek guide for your instrument! Free 50 pages of the new eTipboek Cello (226 pages), direct access to the full version (only € 0.99!) And soon to informative rich media brochures!

ALL YOU WANT TO KNOW
Know everything about your instrument? Tipboek Cello tells the whole story, from purchase to maintenance. Learn the differences between one cello and the other and hear, read what you have to watch and listen, and understand what neck angle, scale, string height, a keel blade, you tailpiece and even fine tuners can do for the sound and playability of a cello. Also on sticks, resin, string selection and tuning and maintenance of your instrument is given ample attention.

FROM BEGINNER TO PRO
Tipboek Cello is ideal for use with your instrument, together with four chapters about the history, construction, builders and the Cello family. A book for every cellist, from beginner to pro, with numerous practical tips from more than twenty domestic and foreign cellists, builders, teachers and other experts, and with enthusiastic recommendations of Quirine, Anner Bylsma and Julian Lloyd Webber.

TIPCODES AND PHOTOS
As extras, the new book two extended chapters with training tips and hints to deal with stage fright, and over a hundred color photographs next to the famous, bright line art.

RECOMMENDATIONS
"Amazing, everything about my favorite instrument in a row, and playing so many years still all about learning!" Quirine

"Convenient book! Just put on the shelf - there will certainly often from "Anner Bylsma.

"The Tipboek series is admirable informative. Excellent material for anyone who wants to know more about his instrument! "Julian Lloyd Webber

THE PRESS ABOUT Tipboek CELLO
"Buy that book. Also good information for the experienced player. "Arco magazine for violin and cello teachers

"Everything you want to know is it!" Chord

"Clearly written, organized and above all very practical." Music & Education

"Tipbook Cello biedt access to the child or knowledge a professional cellist would accumulate over the years. Comprehensive, concise and written in straightforward language. "Catherine Milligan, String Endo

SUBJECTS
In Tipboek Cello read about cellos, kids cellos, the main components of a cello, cello playing, playing the cello, buy cello and cello rent, Chinese cellos, German cellos, master cellos, study cellos and studio cellos, Stradivarius and Guarnerius, counterfeit labels, flamed back covers, patination and schwarzen, wood, ebony, French and Belgian crests, the stack (the soul) and the basbalk and what they do, Parisian eye, Hill and other tailpieces, fine tuners and pegs with gearbox, frets and slings, used cellos the value of your cello, steel strings, synthetic strings and gut strings, wound strings, choosing a bow, rosin, judging a cello, testing a bow, cello stands, cases and boxes, sourdines and wolfdoders, special tuners , tuner apps, key soap, replace strings, summer and winter combs, beatings, the viola da gamba and electric cello, the Hardanger fele and more.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less