eTipboek Drums
The Tipbook Company
1.1 Varies with device
Dé app voor alle drummers: gratis 50 pagina’s preview van het gloednieuwe eTipboek Drums (286 pagina’s), direct toegang tot de volledige versie (slechts €0,99!) en informatieve rich-media brochures. Voor tablets en smartphones!

eTIPBOEK DRUMS
Drumstel kopen? Je eigen drumstel laten klinken zoals jij dat wilt? Akoestisch of elektronisch drummen? Hugo Pinksterboer, die voor Slagwerkkrant talloze drumstellen testte en een hele rits fabrieken bezocht, geeft antwoord op al je vragen – zelfs op vragen die je nog nooit stelde.

JOUW SOUND? eTIPBOEK DRUMS
Wat voor invloed heeft de houtsoort, de dikte of het aantal laagjes van een trommel op de klank, wat is het verschil tussen gegoten en geperste spanraden en wat maakt het verschil tussen een drumset van 500 en eentje van 5.000 euro? Je leest het allemaal in eTipboek Drums. Natuurlijk zijn er aparte hoofdstukken over stokken, vellen en bekkens, en wordt er uitgebreid aandacht aan stemmen en dempen. Met al die informatie bij elkaar - en een beetje oefening - kun je jouw set precies zo laten klinken als je wilt. De interactieve Tipcodes helpen je daarbij.

AAN DE SLAG
Net als in de andere Tipboeken vind je ook in dit boek korte hoofdstukken over de bouw, de bouwers, de geschiedenis en de familie van je instrument, en een overzicht van tijdschriften en andere boeken over je instrument. Met eTipboek Drums kun je bovendien meteen aan de slag: achter in het boek zijn meer dan 130 basisritmes in alle mogelijke stijlen opgenomen, en ook basisoefeningen ontbreken niet.

ACTUEEL EN IN KLEUR
eTipboek Drums is de digitale versie van het succesvolle papieren Tipboek Drums. De verschillen? Tientallen verhelderende kleurenfoto’s, actuele informatie, informatieve brochures, en een aanzienlijk lagere prijs. Doe er je voordeel mee!

TESTIMONIALS
• Een Topboek. Had ik zo’n veertig jaar geleden eigenlijk al willen lezen. (Cesar Zuiderwijk)
• Lekker leesbaar naslagwerk. Overzichtelijk, doeltreffend en zonder een letter onzin. (René Creemers)
• Wááánzinnig veel informatie. Een boek om te lezen met je stokken in je hand. (Fred van Vloten)
• Tipbook Drums should come as standard equipment with every drum set sold. This book spells out all of the fundamentals of this contraption we call the Drum Set. I recommend this book for all drummers! (Steve Smith)
• I love this book. It has something for everyone — and you can teach old dogs new tricks! (Adam Nussbaum)

DE PERS OVER TIPBOEK DRUMS
• Alles wat je over je instrument wilt weten, overzichtelijk en zonder opsmuk, voor beginnende en gevorderde drummers. Hulde! (Slagwerkkrant)
• ... een onmisbare aanwinst voor iedere slagwerker. (Music Maker)
• Probably the most important money a drummer will ever spend. Absolutely loaded with insider tips and detailed drawings. (Music Mart)
• Every drum shop should have this book on their counter. (Percussive Notes)
• Accurate and up-to-date information. (Modern Drummer)

ONDERWERPEN
In eTipboek Drums lees je onder meer over drumlessen, leren drummen, oefenpads, gehoorbescherming, drums, bekkens, hardware, pedalen, stokken, bekkens kopen, drums kopen, keteldiktes, houtsoorten, draagranden, ketelbouw, ketelbekleding, gelakte ketels, snarenmechanieken, snaarmechanieken, spanranden, spanbokken, spanbouten, RIMS, hardware, bassdrumpedalen, twinpedalen, hihatpedalen, hi-hats, dubbelbenige standaards, drumracks, vellen, mylar, stokken, brushes, mallets, ridebekkens, crashbekkens, hi-hats, splashes, china-types, sizzlebekkens, rivets, flat rides, snaredrum stemmen, snaredrum dempen, drums stemmen, bassdrum stemmen, bassdrum dempen, toms stemmen, tweedehands drums, elektronische drums, pads, drummodules, gaasvellen, bekkens maken en drums maken.

Your app for all drummers: free 50-page preview of the brand new eTipboek Drums (286 pages), direct access to the full version (only € 0.99!) And informative rich media brochures. For tablets and smartphones!

eTIPBOEK DRUMS
Buy drum set? You make it sound personal drum kit as you like? Acoustic and electronic drums? Hugo Pinksterboer, who tested countless drums for Slagwerkkrant and visited a whole bunch of factories, answers all your questions - even questions you never asked.

YOUR SOUND? eTIPBOEK DRUMS
How does the type of wood, the thickness or number of layers of a drum sound, what is the difference between cast and flanged councils and what makes the difference between a drum 500 and one in 5,000? You can read it all in eTipboek Drums. Of course there are separate chapters on sticks, skins and cymbals, and there is extensive attention to voices and mute. With all that information together - and a little exercise - lets you play your set just the way you want. The interactive Tipcodes help you.

TO WORK
As in the other Tipboeken you can also find in this book short chapters about the construction, the builders, the history and the family of your instrument, and a list of journals and other books on your instrument. With eTipboek Drums you can also get started right away: behind included in the book are more than 130 basic rhythms in all possible styles, and even basic exercises are not lacking.

NEWS AND IN COLOR
eTipboek Drums is the digital version of the successful paper Tipboek Drums. The differences? Dozens illuminating color photos, current information, informative brochures, and a significantly lower price. Use it to your advantage!

TESTIMONIALS
• A Topboek. I had about forty years ago actually want to read. (Cesar Zuiderwijk)
• Good readable reference. Clearly, effective and without a literal nonsense. (René Creemers)
• Wááánzinnig much information. A book to read with your sticks in your hand. (Fred Fleets)
• Tipbook Drums shouldering come as standard equipment with every drum set sold. This book spells out all of the fundamentals of this contraption we call the Drum Set. I recommend this book for all drummers! (Steve Smith)
• I love this book. It has something for everyone - and you can teach old dogs new tricks! (Adam Nussbaum)

THE PRESS ABOUT Tipboek DRUMS
• Everything you need to know about your instrument, clear and unadorned, for beginners and advanced drummers. Bravo! (Slagwerkkrant)
• ... an indispensable asset to any drummer. (Music Maker)
• Probably the Most Important Money a drummer will ever spend. Absolutely loaded with insider tips and detailed drawings. (Music Mart)
• Every drum shop shouldhave this book On Their counter. (Percussive Notes)
• Accurate and up-to-date information. (Modern Drummer)

SUBJECTS
In eTipboek Drums look among other drum lessons, learn to play drums, practice pads, hearing protection, drums, cymbals, hardware, pedals, sticks, buy cymbals, buy drums, kettle thicknesses, woods, edges, boiler construction, boiler casing, painted boilers, strings tuners, string machine, hoops, lugs, clamping bolts, rIMS, hardware, bass drum pedals, twin pedals hihatpedalen, hi-hats, double braced stands, drum racks, sheets, mylar, sticks, brushes, mallets, ride cymbals, crash cymbals, hi-hats, splashes, china types, sizzle cymbals , rivets, flat rides, snare drum voices, muted snare drum, drum voices, bass drum voices, muted bass drum, toms voices, used drums, electronic drums, pads, drum modules, mesh sheets, making cymbals and drums make.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less