eTipboek Elektrische gitaar
The Tipbook Company
1.1 Varies with device
Dé app voor gitaristen en bassisten: een gratis 50+ pagina’s dikke preview van eTipboek Elektrische gitaar en basgitaar, direct toegang tot de 250+ pagina’s tellende volledige versie (slechts €0,99!). Voor tablets en smartphones!

ALLES OVER JE INSTRUMENT
Dit Tipboek vertelt je alles over je instrument. Van aanschaf en luistertips tot onderhoud, van elementen tot snaarkeuze en afsteltips – en het boek beantwoordt zelfs de vragen waarvan je nog niet wist dat je ze had. In 14 hoofdstukken krijg je hier toegang tot de gebundelde kennis en ervaring van meer dan dertig gitaristen, (bas)gitaarbouwers, snarenmakers, docenten en andere deskundigen. In glasheldere taal, zowel voor beginners als voor gevorderde spelers. Zelfs profs zijn er blij mee. ‘Een compleet naslagwerk dat maar heel weinig vragen onbeantwoord zal laten’, schreef Gitarist al.

AKKOORDEN EN TIPCODES
Net als in alle andere Tipboeken vertellen korte hoofdstukken je het nodige over de geschiedenis, de familie, de productie en de makers van je instrument, en ook een woordenboek en een complete index ontbreken niet. Zo kun je alles makkelijk terugvinden! De huidige editie biedt je daarbovenop ook nog ruim veertig pagina’s met speelklare informatie over akkoorden en honderden akkoorddiagrammen. Zo kun je met dit boek ook muzikaal direct aan de slag. De Tipcode-videos zijn direct vanuit het boek af te spelen.

IN PRINT EN DIGITAAL
Dit eTipboek is de digitale versie van het gedrukte boek (verschenen in 7 talen), en altijd actueel met nieuwe informatieve kleurenfoto’s.

WAT ZEGGEN DE PROFS
• ’t Is heel simpel: ik had gewild dat dit boek er al geweest was toen ik m’n eerste gitaar kreeg. (Jan Akkerman)
• Een hele berg informatie, waar je anders pas na jaren achter komt. Nuttig, helder en voor iedereen te begrijpen. (George Kooymans – Golden Earring)
• Met dit lekker leesbare boekje haal je een stuk meer uit je instrument. (Wim Dijkgraaf – Candy Dulfer e.v.a.)

WAT ZEGGEN DE LEZERS
• Wie alles wil weten hoe een gitaar in elkaar zit en bij de aanschaf van een nieuwe gitaar weet waar hij/zij op moet letten is dit een zeer geschikt boek.
• Dit boek is echt heel erg handig. Het is dé handleiding voor een elektrische gitaar.
• Wou beginnen met gitaarspelen, en dit met een elektrische gitaar. Om me een beetje in te lezen dit boek gekocht. Halverwege het boek liep ik tegen een elektrisch gitaar aan, heb deze gekocht, ja en als beginner mis je toch een handleiding, zeker als er niet zo'n uitvoerige bij je gitaar wordt geleverd. Maar gelukkig had ik er al een gekocht in de vorm van het Tipboek. Hierin wordt duidelijk en eenvoudig uitgelegd hoe een elektrische gitaar is opgebouwd, werkt en waar de knoppen voor dienen. Een echte aanrader.

WAT ZEGT DE PERS
• Een compleet naslagwerk dat maar heel weinig vragen onbeantwoord zal laten. (Gitarist)
• Wat iedere (bas)gitarist moet weten, overzichtelijk op een rij gezet en helder uitgelegd. (Ntb Muziekwereld)
• ... highly desirable, and highly pocketable; Packed with plenty of concise, relevant information; Written with the absolute beginner in mind, it's comprehensive enough to appeal to pros too. (Guitarist)

ONDERWERPEN
Gitaarlessen, gitaarmodellen, tweedehands gitaren, solidbody’s, solid-bodygitaren, jazzgitaren, basgitaren, klankkasten, houtsoorten, positieholtes, bindingen, massieve bovenbladen, toetsmaterialen, halsprofielen, intonatie, mensuur, short-scale, long-scale bassen, toetsradius, ideale actie of snaarhoogte, stemmechanieken, zadels, bruggen, topkammen, locking nuts, tremolo’s, whammy bars, elementen, humbuckers, single coils, coil taps, actieve elementen, actieve bassen, tuners, pick-ups, piëzo-elementen, snaren opzetten, vervangen, stalen snaren, omwikkelde snaren, snarensets, snaren reinigen, stemmen, flageoletten, open stemmingen, True Temperament frets, Fretwave, Buz Feiten, plectrums, de gitaarband, onderhoud, schoonmaken, afstellen, dubbelhalsgitaren, gitaarbouw, gitaarakkoorden, grepentabellen.

Your app for guitarists and bassists: a free 50+-page preview of eTipboek Electric guitar and bass guitar, direct access to the 250+ pages of full version (only € 0.99!). For tablets and smartphones!

ALL ABOUT YOUR DEVICE
This Tipboek tells you everything about your instrument. Of purchasing and listening tips to maintenance elements to string selection and tuning tips - and the book even answered questions that you did not know you had. In 14 chapters you get here access to the combined knowledge and experience of more than thirty guitarists (bass) guitar builders, strings makers, teachers and other experts. In crystal clear language, both for beginners and advanced players. Even pros are happy. "A complete reference work that very few questions will go unanswered," Guitarist wrote.

AGREEMENTS AND TIPCODES
As in all other Tipboeken short chapters tell you the laws of history, the family, the production and the makers of your instrument, and also a dictionary and a complete index are not lacking. So you can find everything easy! The current edition you on top also offers over forty pages with playable information about hundreds of chords and chord diagrams. So you musically right away with this book. The Tipcode-videos are ready to play from the book.

IN PRINT AND DIGITAL
ETipboek This is the digital version of the printed book (published in seven languages), and always up to date with new informative color photos.

WHAT THE EXPERTS SAY
• It's very simple: I would have liked that this book had been there when I got my first guitar. (Jan Akkerman)
• A whole bunch of information, which you otherwise only comes after years behind. Useful, clear and understandable for everyone. (George Kooymans - Golden Earring)
• With this nice readable booklet gives you a lot more out of your instrument. (Wim Dijkgraaf - Candy Dulfer e.v.a.)

SAY WHAT READERS
• Who all want to know how a guitar sitting together and when buying a new guitar knows where he / she should look at this is a great book.
• This book is really very convenient. It is the guide for an electric guitar.
• Wish to start playing the guitar, and this with an electric guitar. To get me to read a little bought this book. Halfway through the book, I ran, I bought it at an electric guitar, yes, and as a beginner you still miss a manual, especially if there is not provided such detailed with your guitar. But fortunately I had already bought in the form of Tipboek. It is clearly and simply how it is constructed an electric guitar, works and where the buttons are for. Highly recommended.

WHAT DOES THE PRESS
• A comprehensive reference work that very few questions will go unanswered. (Guitarist)
• What Every (bass) guitar player must know clearly put in a row and clearly explained. (Ntb Muziekwereld)
• ... highly desirable, and highly pocketable; Packed with plenty of concise, relevant information; Written with the absolute beginner in mind, it's comprehensive enough to appeal to pros too. (Guitarist)

SUBJECTS
Guitar lessons, guitar models used guitars, solid body's solid-body guitars, jazz guitars, bass guitars, sound boxes, Wood, position cavities, bindings, solid tops, key materials, neck profiles, intonation, scale, short-scale, long-scale basses, fingerboard radius, ideal action or string height, tuners, saddles, bridges, nut width, locking nuts, tremolos, whammy bars, elements, humbuckers, single coils, coil taps, active elements, active basses, tuners, pickups, piezo elements, setting up strings, replace steel strings, wound strings, string sets, clean strings, voices, harmonics, open tunings, True Temperament frets Fret Wave, Buz Facts, picks, guitar strap, maintenance, cleaning, adjusting, double neck guitars, guitar building, guitar, fingering charts.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less