eTipboek Fluit en piccolo
The Tipbook Company
1.1 Varies with device
De must-have app voor fluitisten: gratis 50 pagina’s van het gloednieuwe eTipboek Fluit en piccolo (268 pagina’s), direct toegang tot de volledige versie (slechts €0,99!) en informatieve rich-media brochures! Geschikt voor tablets en smartphones.

ALLES WAT JE WETEN WILT
Alles weten over jouw instrument? Het compleet vernieuwdeTipboek Fluit en piccolo vertelt je het hele verhaal, van aanschaf tot onderhoud. E-mechanieken, open of dichte kleppen, zilveren koppen, buizen en mechanieken, gizmo's, en B-voeten? Het komt allemaal aan bod. Dat maakt het makkelijker om jouw perfecte fluit te kopen en je instrument werkelijk te begrijpen. Ook aan stemmen en onderhoud wordt natuurlijk aandacht besteed.

VAN BEGINNER TOT PROF
Tipboek Fluit en piccolo is de ideale gebruiksaanwijzing bij je instrument, aangevuld met vier hoofdstukken over de geschiedenis, de bouw, de bouwers en de familie van de fluit. Een boek voor elke fluitist, van beginner tot prof, met talloze praktische tips van meer dan twintig binnen- en buitenlandse fluitisten, reparateurs, docenten en andere experts, en met enthousiaste aanbevelingen van Eleonore Pamijer, Abbie de Quant en jazzfluitist Peter Guidi.

GREPENTABELLEN EN TIPCODES
Als extra's biedt het nieuwe boek twee uitgebreide hoofdstukken met oefentips en tips om met podiumvrees om te gaan, een complete serie grepentabellen met alternatieve en basisgrepen, en 20 Tipcodes: kun je ook nog horen wat je leest! Bovendien telt het nieuwe boek meer dan 80 kleurenfoto’s, naast de bekende lijntekeningen.

AANBEVELINGEN
“Inspirerend, handig en overzichtelijk. Een aanrader voor amateur, conservatoriumstudent en professional.” Eleonore Pameijer

“Een échte gids: professioneel, zeer toegankelijk en inspirerend.” Abbie de Quant

“Een schat aan waardevolle informatie, en zinvolle tips van een hele rij experts. Niet alleen nuttig, maar ook nog lekker leesbaar!” Peter Guidi

DE PERS OVER TIPBOEK DWARSFLUIT EN PICCOLO
“Een aanrader voor elke fluitist.” Flutonicon

“Vooral gericht op geïnteresseerde amateurs, maar biedt ook professionele fluitisten een goed overzicht van alles wat hun instrument aangaat.” Fluit magazine

“Clearly written, concise and accurate information; A very useful reference book for students and teachers alike.” Larry Krantz Flutepages

“Highly recommended for flute players of all levels.” Flutewise

ONDERWERPEN
In Tipboek Dwarsfluit en piccolo lees je over fluiten en piccolo’s, basfluiten en altfluiten, de onderdelen van een fluit, fluitlessen, fluit spelen, fluit oefenen, metronomen, apps, opnemen, fluit leren spelen, transponerende instrumenten, fluiten voor kinderen, plastic fluiten, fluiten kopen, fluit huren, tweedehands fluiten, verzilverde fluiten, zilveren fluiten, vergulde fluiten, houten fluiten, houten piccolo’s, kunststof piccolo’s, het fluitmechaniek, kleppen en polsters, verborgen stelschroefjes, open en dichte fluiten, een G in lijn of een uitgebouwde G, E-mechanieken en donuts, gesoldeerde toongaten en getrokken toongaten, Franse kleppen, G/A-trillerkleppen en andere speciale kleppen, fluit stemmen, fluitonderhoud, versterking, de geschiedenis en de familie van de fluit, oefentips en tips om met plankenkoorts om te gaan, en nog veel meer.

The must-have app for flutists: Free 50 pages of brand new eTipboek Flute and piccolo (268 pages), direct access to the full version (only € 0.99!) And informative rich media brochures! Suitable for tablets and smartphones.

ALL YOU WANT TO KNOW
Know everything about your instrument? The complete vernieuwdeTipboek Flute and Piccolo tells the whole story, from purchase to maintenance. E-Machines, open or close valves, silver cups, tubes and heads, gizmos, and B-feet? It's all covered. That makes it easier to buy your perfect flute and understand your instrument really. It also paid attention to natural voices and maintenance.

FROM BEGINNER TO PRO
Tipboek Flute and piccolo is ideal for use with your instrument, together with four chapters about the history, construction, builders and the family of the flute. A book for any flautist, from beginner to pro, with numerous practical tips from more than twenty domestic and foreign flutists, repairers, teachers and other experts, and with enthusiastic recommendations of Eleonore Pamijer, Abbie de Quant and jazz flutist Peter Guidi.

HANDLES TABLES AND TIPCODES
As extras, the new book two extended chapters with training tips and hints to deal with stage fright, a complete series of handles and base tables with alternative handles, and 20 Tipcodes: you can also hear what you read! Moreover, the new book has more than 80 color photos, in addition to the familiar line drawings.

RECOMMENDATIONS
"Inspiring, convenient and clear. A must for amateur, conservatory student and professional. "Eleonore Pameijer

"A real guide: professional, highly visible and inspiring." Abbie de Quant

"A wealth of valuable information and useful tips from a row of experts. Not only useful but also nice to read! "Peter Guidi

THE PRESS ABOUT Tipboek flute and piccolo
"A must for every flutist." Flutonicon

"Especially aimed at interested amateurs, but also provides professional flutists a good overview of everything concerning their instrument." Flute magazine

"Clearly written, concise and accurate information; A very useful reference book for students and teachers alike. "Larry Krantz Fluttering Pages

"Highly recommended for flute players of all levels." Flut Wise

SUBJECTS
In Tipboek Flute and piccolo read about flutes and piccolos, basflutes and altfluiten, the parts of a flute, flute lessons, flute, flute practice, metronomes, apps, recording, flute playing, transposing instruments, flutes for children, plastic whistle, flutes buy, flute rent, used flutes, silver flutes, silver flutes, gold flutes, wooden flutes, wooden bell, plastic bell, the whistle mechanism, valves and pads, hidden set screws, open and closed whistle, a G line or an extended G E-Machines and donuts, soldered tone holes and drawn tone holes, French flaps, G / A trill valves and other special valves, flute voices, flute repair, reinforcement, the history and the family of the flute, practice tips and tips with stage fright to go, and more.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less