eTipboek Keyboard en dig piano
The Tipbook Company
1.1 Varies with device
Dé onmisbare app voor iedere toetsenist: gratis 50 pagina’s preview van eTipboek Keyboard en digitale piano, direct toegang tot de volledige versie van 224 pagina’s (slechts €0,99!), en informatieve rich-media brochures. Voor tablets en smartphones!

Van plan om een keyboard of een digitale piano te kopen? Wil je alles uit je instrument halen wat erin zit? Tipboek Keyboard en digitale piano vertelt je alles wat je weten moet. Zo kies je moeiteloos het keyboard of de digitale piano die het best bij jou en je budget past. Cor Bakker zei het al: 'Op dit boek heb ik lang gewacht.' Een ideale gids voor beginners, en een handig naslagwerk voor iedereen die al langer speelt. Tip: in toekomstige edities wordt de inhoud van het eTipboek opnieuw geactualiseerd.

HOOR WAT JE LEEST
Aan Tipboek Keyboard en digitale piano werkten niet minder dan twintig toetsenisten mee. Samen vertellen ze je alles wat je wilt weten over het instrument zelf, over hoe je begeleidingsautomaten en klanken beoordeelt, over alle mogelijke aansluitingen en wat je ermee kunt doen, over midi en over het onderhoud van je instrument. Interactieve Tipcodes laten je bovendien horen wat je leest!

SPELEN
Net als alle andere Tipboeken biedt ook deze editie je achtergrondinformatie over de geschiedenis, de familie, de productie en de makers van je instrument. Met de woordenlijst en de uitgebreide index vindt je alles wat je zoekt razendsnel terug. Als extraatje vind je in dit Tipboek bovendien meer dan dertig pagina’s met een glasheldere uitleg over de opbouw van akkoorden en talloze akkoorddiagrammen. Veel plezier ermee!


AANBEVOLEN DOOR PROFS

Prima Tipboek. Een goede gids die je stap voor stap door de jungle van de elektronische toetsinstrumenten leidt. Hier heb ik zelf ook jaren op gewacht. (Cor Bakker)

Eindelijk een boek dat je duidelijk vertelt welk toetsinstrument het best bij je past en wat er allemaal mee kan. (Jasper van ’t Hof)

Wat wil je nog meer... Alles over toetsen: zwart op wit, en op een rijtje! (Robert Jan Stips)

AANBEVOLEN DOOR DE PERS

Een niet te missen gids voor iedereen die toetsen speelt. (Interface)

Bomvol met alle mogelijke tips; veel informatie voor weinig geld. (Keyboards & MIDI)

Onverminderd actueel; waar voor je geld! (Keys & Chords)

Leesbaar, uiterst begrijpelijk (knap!) en kundig. Een must voor elke toetsenist! (Music & Art)

This guide has successfully achieved the difficult task of being relevant for both beginners and experts. (Music Educators Journal)

A comprehensive and superbly organized effort; comfortable to handle, visually attractive, and eminently readable. (Pianoeducation.org)

A short, "how-to" manual always runs the risk of being shallow; Tipbooks avoid that pitfall adroitly and consistently. We highly recommend this series. (Dr. William Leland)

INHOUD
Tipboek Keyboard en digitale piano vertelt je alles over toetsinstrumenten, verschillen soorten toetsen (waterfall keys, pianotoetsen, synthesizertoetsen), upper manuals, lower manuals, multitimbrale keyboards, polyfone instrumenten, pianopedalen, expressiepedalen, baspedalen of basklavieren, sequencers, splits en layers, aanslaggevoelige toetsen (velocity sensitivity), touch sensitivity, release sensitivity, polyfone aftertouch, physical modeling, gewogen klavieren (graded hammer actions, weighted keyboards, semi-weighted keys), transponeren, ribbon controllers, assignable controllers, controller keyboards, recorders en sequencers, pitchbend- en modulatiewielen, begeleidingsautomaten, regsitratiegeheugens, aansluitingen, midi-protocollen, drawbars, oplossend vermogen (resolutie), multitracking, standard midi files, samplers, effecten, vocoders, keyboardversterkers, concentrische speakers en nog veel meer.

Your essential app for every keyboardist free 50 page preview of eTipboek keyboard and digital piano, direct access to the full version of 224 pages (only € 0.99!), And informative rich media brochures. For tablets and smartphones!

Planning to buy a keyboard or digital piano? Want to get the most out of your instrument what's in it? Tipboek keyboard and digital piano tells you everything you need to know. So you easily choose the keyboard or digital piano that best suits you and your budget. Cor Bakker said it: "I have waited a long time in this book." An ideal guide for beginners, and a handy reference for anyone who has been playing longer. Tip: in future editions will be updated again, the contents of the eTipboek.

HEAR WHAT YOU READ
On Tipboek keyboard and digital piano worked no less than twenty keyboardists it. Together they tell you everything you want to know about the instrument itself, how you evaluate counseling machines and sounds, all possible connections and what you can do with it, about midi and maintenance of your instrument. Interactive Tipcodes show you can hear what you read!

PLAYING
Like all Tipboeken also offers this edition you background information about the history, the family, the production and the makers of your instrument. The glossary and comprehensive index will find everything you are looking for quickly back. As a bonus, moreover, can be found in this Tipboek more than thirty pages with a crystal clear explanation about the structure of chords and numerous chord diagrams. Have fun with it!


RECOMMENDED BY EXPERTS

Tipboek fine. A good guide you step by step through the jungle of electronic keyboards. Here I have myself been waiting for. (Cor Bakker)

Finally a book that tells you clearly what key instrument best suits you and what can it. (Jasper van't Hof)

What more could you want ... About buttons: black and white, and one by one! (Robert Jan Stips)

RECOMMENDED BY THE PRESS

An unmissable guide for anyone who plays keys. (Interface)

Jam-packed with all kinds of tips; a lot of information for money. (Keyboards & MIDI)

Notwithstanding date; value for your money! (Keys & Chords)

Legible, highly intelligible (clever!) And knowledgeable. A must for any keyboard player! (Music & Art)

This guide HAS successfully achieved the Difficult task or being relevant for both beginners and experts. (Music Educators Journal)

A comprehensive and superbly organized effort; comfortable to handle, visually attractive, and eminently readable. (Pianoeducation.org)

A short "how-to" manual always runs the risk of being shallow; That pitfall Tipbooks avoid adroitly and consistently. We highly recommend this series. (Dr. William Leland)

CONTENT
Tipboek keyboard and digital piano will tell you all about keyboards, different buttons types (waterfall keys, piano keys, keyboard keys), upper manuals, lower manuals, multitimbral keyboards, polyphonic instruments, piano pedals, expression pedals, bass pedals or basklavieren, sequencers, splits and layers, velocity-sensitive keys (velocity sensitivity), touch sensitivity, release sensitivity, polyphonic aftertouch, physical modeling, weighted keyboards (graded hammer actions, weighted keyboards, semi-weighted keys), transpose, ribbon controller, assignable controllers, controller keyboards, recorders and sequencers, pitch bend - and modulation wheels, automatic accompaniment, regsitratiegeheugens, jacks, midi protocols, drawbars, resolving power (resolution), multi-tracking, standard midi files, samplers, effects, vocoders, keyboard amplifiers, concentric speakers and more.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less