bUSCatermos
Taptil
1.0 Varies with device
Consulte termos técnicos en galego e noutras linguas (castelán, portugués, inglés, francés, catalán...) nunha base de datos de máis de 150.000 entradas.

Nela atopará:

* Información sobre o termo buscado (definición, área de especialidade á que pertence)
* Nomes que recibe noutros idiomas.
* Diccionarios ou vocabularios nos que se documenta a información presentada [só para galego]
* Valoración (representada por estrelas) da calidade das denominacións presentadas, e recomendacións para o seu uso [só para galego]
* Marcadores de termos.

See galego technicians and thermos noutras linguas (Castelán, Portuguese, French, Catalan ...) nunha máis database of 150,000 entries.

Nela atopará:

* Information on or thermo sought (definition especialidade area to which belongs)
* Receiving noutros Nomes languages.
* Ou vocabularies Dictionaries us that information presented is documented [só for galego]
* Rating (represented by estrelas) gives calidade give denominacións presented, and Recommendations for or seu uso [só for galego]
* Bookmarks thermos.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less