Cơ thể con người
KatieHome
1.1 Varies with device
Ứng dụng sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn về cơ thể bạn mà có thể bạn chưa biết, hoặc chưa quan tâm.
Các hiện tượng trong cơ thể một cách rõ ràng, bạn sẽ tự tin trả lời với người khác.

Đôi khi bạn thắc mắc tại sao lại có hiện tượng tóc mọc sớm.
Sao đầu to lại là thông minh

Chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp điều đó.

Hãy đọc và ghi nhớ nhé.

Applications will answer questions for you about your body that you may not know, or not interested.
The body phenomena in a clear, confident you will answer with others.

Sometimes you wonder why the phenomenon of premature hair growth.
Stars head to the smart

We will help you solve it.

Please read and remember offline.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less