Gia Huấn Ca-Nguyễn Trãi
aydada
1.1 Varies with device
Gia Huấn Ca
Gia huấn theo chúng tôi là những bản ghi chép về lời dạy dỗ của các bậc phụ huynh trong gia đình. Bậc cha anh dạy con em chủ yếu bằng tình qua kinh nghiệm sống của mình, luân lý đạo đức được mách bảo ân cần nhằm tạo nên những thành viên tốt của gia đình.
Như vậy Gia huấn trước nhất phân biệt với giáo khoa thư mà thầy dùng có để dạy trò, tại trường lớp, với hệ thống điều quy sư phạm, nhằm trang bị kiến thức để làm văn, để thi cử ( tất nhiên qua sách vở này thầy dạy học trò cả đạo đức lễ nghĩa).
Gia huấn cũng phân biệt với các tài liệu nói về đạo đức nói chung, hay loại kinh ca khuyến thiện của tôn giáo.v.v...
Về mặt văn bản học, Gia huấn với tư cách là một văn bản ra đời, tồn tại biến động với những các điều kiện ngôn ngữ, vật liệu viết ấn loát. Cùng với những điều kiện mang tính "cơ sở vật chất" ấy, Gia huấn cũng còn bị chi phối và phụ thuộc vào những điều kiện kinh tế, chính trị, kinh tế, cac hôi và văn hóa. Vì vậy Gia huấn mang khuôn mẫu gia đình, mặt khác mang dấu ấn thời đại mà nó ra đời và biến động.
Mong rằng cuốn sách mang đến với bạn đọc nhiều điều hay

Gia Sirach
Join our train according to the record of the teachings of parents in the family. His parents taught the children mainly through their life experiences, moral being considerate tips to create a good member of the family.
Gia first such training with academic distinction letter which he had used to teach games, at school, with pedagogical system rules, to provide facilities for cultural knowledge, to contest election (of course in books This student teacher ethical holidays sense).
Gia training also distinguished from documentary about ethics in general, or the kind of promotion cases of religious charity giao.vv..
In terms of school texts, Gia training as an introduction text, fluctuations exist with the conditions of language, written material printing. Along with these conditions are "facilities" that, Gia training also dominated and dependent on economic conditions, political, economic, and cultural associations. So Gia training brings family pattern, on the other hand marked an era where it was born and volatility.
We hope that the book gives readers many things or

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less