Imnuri Creştine
Bujorel Tecu
1.3 Varies with device
Aplicaţia Imnuri Creştine cuprinde cele 920 Imnuri Creştine ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea în format text. Nu include partituri sau fişiere audio.

Câteva caracteristici ale aplicaţiei:
• Deschiderea imnurilor prin introducerea numărului
• Căutarea imnurilor după titlu, număr sau conţinut
• Vizualizarea imnurilor pe categorii
• Păstrarea unei liste de imnuri favorite
• Backup ale setărilor şi favoriţilor
• Trimiterea imnurilor prin SMS şi email
• Accesarea imnurilor în ordine alfabetică
• Accesarea imnurilor în ordine numerică (apăsaţi spaţiu în căutare)

De asemenea, aplicaţia oferă
• Două moduri de vizualizare, mod continuu sau pagini
• Diverse fonturi cu mărime ajustabilă
• Două teme de culori
• Mod full screen
• Text cu diacritice
• Zoom (gesturi) în modul pagină
• Trecerea de la un imn la imnul anterior sau următor
• Mod landscape optimizat
• Interfaţă fără reclame

Pentru orice contradicţie cu Imnurile Creştine AZŞ, comentarii, sugestii sau dacă întâmpinaţi dificultăţi în folosirea aplicaţei pe un anumit dispozitiv, vă rugăm să contactaţi autorul, de preferat înainte de a lăsa un feedback negativ.

The application Christian Hymns include the 920 Christian Hymns of the Seventh-day Adventist Church in text format. Do not include sheet music or audio files.

Some features of the application:
• Opening hymn by entering the number
• hymns search by title, number and content
• Viewing hymns by category
• Keep a list of favorite hymns
• Backup the settings and favorites
• Sending SMS and email hymns
• Access hymns in alphabetical order
• Access hymns in numerical order (press space search)

The application also provides
• Two viewing modes, continuous or pages
• Various adjustable fonts size
• Two color themes
• Full Screen Mode
• Text with diacritics
• Zoom (gestures) in page mode
• Moving from a hymn to hymn the previous or next
• Landscape mode optimized
• Interface with commercials

For any contradiction with Christian hymns SDA, comments, suggestions or if you have difficulties using the application on a particular device, please contact the author, preferably before leaving negative feedback.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less