İslam Hukuku Açısından TEKFiR
Arzusu Cennet Olanlar
1.0 Varies with device
İslam Hukuku Açısından
TEKFİR
Şartları-Engelleri ve Ahkâmı

Kaleme aldığım bu çalışma içerisindeki tüm doğrular, Allah Teâlâ’nın yardımı ve inayetiyledir. Bütün hatalar ise nefsimin eseri­dir. Bundan dolayı kitabımın içerisindeki hatalarımdan berî olduğumu, delil üzere ispat edilen hatalarımdan mutlak surette rucû edeceğimi bildirir; kitabımı okuyan herkesten lehimde âlemlerin rabbine dua etmelerini, hatalarımı ise tarafıma bildirmelerini istirham ederim.
Hiç şüphesiz başında ve sonunda hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
Faruk Furkan
www.arzusucennetolanlar.com

In terms of Islamic Law
TEKFOR
Terms and Ahkam of-Engel

I have penned in this study are all confirmed, and the grace of Allah Almighty's help available. All errors-is the soul of my work. Therefore, since my fault that I was within my book, the evidence to prove the error of my absolute recourse tells you to; Anyone who reads my book to pray to the Lord of the Worlds in the solder, I would beg you to inform me by my mistakes while.
No doubt that the beginning and end of praise is due to Allah Lord of the Worlds.
Faruk Furkan
My www.arzusucennetolanlar.co

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less